Dziś nauka jutro praca III

  • dziewczyna na tle regałów z książkami trzymająca segregator
  • logo projektu

Ruszyły staże zawodowe

 

Jedni odpoczywają na pięknych plażach inni chodzą po górach, a część uczniów naszych szkół w tym samym czasie zdobywa swoje pierwsze doświadczenie na rynku pracy. 1 lipca 2021 wystartowały coroczne staże zawodowe organizowane w ramach projektów unijnych. W tym roku łącznie 52 stażystów postanowiło rozwinąć swoje kompetencje w realnych warunkach pracy. 30 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących swoje staże odbywa w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III”. Część z nich zmierzy się z pracą biurową oraz obsługą interesanta ponieważ ich staż odbywa się m. in w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno, Starostwie Powiatowym czy Urzędzie Gminy Ryńsk. Inni zajmą się katalogowaniem książek w bibliotece lub staną po raz pierwszy przed kamerą w Miejskiej Telewizji Kablowej.

22 osoby to uczniowie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie kształcący się w konkretnych zawodach i to oni reprezentują projekt „Dziś nauka jutro praca III”.  Mechatronicy, mechanicy, logistycy, informatycy, hotelarze i ekonomiści nowe umiejętności pod czujnym okiem opiekunów nabywać będą m.in. w RW TBS, P.U.H Zbigniew Rydziński, Urząd Gminy Płużnica, Stacja Paliw Orlen, Reflex.

Każdemu ze stażystów został przydzielony opiekun który podczas całego stażu służy pomocą, wdraża w obowiązki i pomaga odnaleźć się w nowym środowisku. Po zakończeniu staży uczniowie mają możliwość wnioskowania o zwrot kosztów dojazdu. Każdy z nich został również objęty ubezpieczeniem NNW.

Czas trwania stażu to ok 4 tygodnie (150h). Wysokość stypendium stażowego 1500 zł netto. 35 uczniów swoje staże będzie realizować w lipcu, a 17 w sierpniu.

 

 

Kilka ważnych danych:

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu III”
Nr RPKP.10.02.02-04-0018/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Całkowita wartość projektu: 781 445,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 664 228,25 zł
Wkład własny: 117 216,75 zł

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł

  • autor: Emilia Jóśko - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.
  • staż1
  • stażIMG_20210702_145656
  • stażIMG_20210707_074231
  • stażKesler Michał - image1
  • stażMajewska & Świdzicki received_2657898281177232

Wstecz