Programy PFRON

Programy realizowane ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizować będzie następujące programy:

-Program Wyrównywania Różnic Między Regionami;

-Aktywny Samorząd;

-Zajecia klubowe w WTZ;

-Samodzielność-Aktywność-Mobilność.

W zakładkach po lewel stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat realizowanych w Powiecie Wąbrzeskim programów finansowanych ze środków PFRON.