Programy PFRON

Programy realizowane ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizować będzie następujące programy:

  • Program Wyrównywania Różnic Między Regionami;
  • Aktywny Samorząd;
  • Zajecia klubowe w WTZ;
  • Samodzielność-Aktywność-Mobilność.

W zakładkach po lewel stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat realizowanych w Powiecie Wąbrzeskim programów finansowanych ze środków PFRON.