Dom Pomocy Społecznej

  • Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
W Domu mieszka 75 osób przewlekle psychicznie chorych. Masz prawo do pobytu w domu pomocy społecznej z powodu:
- wieku;
- choroby;
- niepełnosprawności;
- jeśli nie możesz samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym;
- jeśli nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

Głównym celem Domu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, poszanowania godności oraz usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.