Jestem uczniem - będę pracownikiem

  • Logo projektu

Informacje o projekcie:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego”
Projekt: "Jestem uczniem - będę pracownikiem"


Okres realizacji Projektu: 01.08.2011 - 31.07.2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie:

   Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Jestem uczniem - będę pracownikiem”, który realizowany jest w ramach Działania 9.2 POKL. Pierwsze zajęcia z matematyki i przedsiębiorczości rozpoczęły się w październiku. Również w tym miesiącu uczennice technikum fryzjerskiego w pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego poznawały nowe techniki pielęgnacji włosów. Od listopada pełną parą ruszyły zajęcia z mechatroniki i robotyki, z montażu instalacji użytkowych co, wod-kan i elektrycznych.
   Równolegle z zajęciami organizowanymi w szkołach, trwają staże zawodowe,które uczniowie odbywają na terenie firm. Obecnie uczniowie technikum informatycznego cenne umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy zawodowej zdobywają w firmie INFOCOMP w Toruniu.

 

drukuj (Informacje o projekcie:)

  • autor: Anna Wetzel, data: 2011-11-29
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie