Przebudowa drogi powiatowej Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339

Przebieg inwestycji:

 • flaga i godło na www
 • OTRZYMAMY DOFINANSOWANIE NA RPZEBUDOWĘ DRÓG

Otrzymamy dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych – zrealizujemy inwestycje za ponad 5 milionów złotych!

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy z końcem sierpnia 2019 r. ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Złożone przez Powiat Wąbrzeski trzy projekty uzyskały 50% dofinansowania.

W bieżącym roku ogłosimy procedurę przetargową na realizację następujących inwestycji:

 • Budowa drogi powiatowej 1724C Zieleń- Wielkie Radowiska na odcinku 200 m o szacowanej wartości 346 796 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Dębowa Łąka na odcinku 996 m (centrum wsi Książki) o szacowanej wartości 1 835 027 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku ponad 3 km o szacowanej wartości 2 977 732 zł

Zakończenie prac budowlanych przewidujemy na 2020 r.

Łączna wartość inwestycji przekracza 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie ponad 2,5 miliona złotych.

Informacje na ten temat będziemy umieszczać na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz facebooka.

 • VOUCHERY

Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

W dniu 16 września Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oficjalnie przekazał samorządowcom vouchery na zadania dofinansowane w ramach tegorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych.


W spotkaniu uczestniczył także Minister Rolnictwa Jan Ardanowski, Anna Gembicka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Marzenna Drab Prezes Zarządu Okręgowego partii Prawo i Sprawiedliwość.


Wicewojewoda podsumowując wysokość udzielonych samorządom dofinansowań na budowę dróg wręczył Staroście Wąbrzeskiemu oraz Burmistrzowi i Wójtom z terenu powiatu vouchery. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umów na realizację nowych inwestycji.


Po zakończeniu części oficjalnej spotkania zgromadzeni goście mieli okazję wymienić się swoimi poglądami, zwracając uwagę na potrzeby samorządów także w zakresie nowych inwestycji drogowych.

Przypominamy, że w bieżącym roku rozstrzygniemy przetargi na realizację następujących inwestycji:

Budowa drogi powiatowej 1724C Zieleń- Wielkie Radowiska
na odcinku 200 m o szacowanej wartości 346 796 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Dębowa Łąka
na odcinku 996 m (centrum wsi Książki) o szacowanej wartości 1 835 027 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska
na odcinku ponad 3 km o szacowanej wartości 2 977 732 zł

Złożone przez Powiat Wąbrzeski trzy projekty uzyskały 50% dofinansowania. Realizacja powyższych zadań ma nastąpić do końca 2020 r.

Ponadto informujemy, że w sierpniu 2019 r. Powiat Wąbrzeski złożył wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Czaple-Ryńsk na odcinku Ryńsk-Przydwórz oraz na remont dróg w Myśliwcu (od skrzyżowania z ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie do torów), a także na remont drogi Ryńsk-Sierakowo. W przypadku pozytywnej oceny wniosków realizacja powyższych zadań miałaby trwać od 2020 do 2021 r.

 • 1. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 2. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 3. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 4. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 5. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 6. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 7. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 8. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 9. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 10. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 11. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 12. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 13. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 14. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 15. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 16. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 17. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 18. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 19. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 20. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 21. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 22. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 23. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 24. Konferencja Wojewody w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • Przebudowa drogi 1705C

Powiat zakończył przebudowę drogi Wiewiórki - Mgowo

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku prawie 3,5 km. Na przeprowadzenie inwestycji Powiat Wąbrzeski uzyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% zostało sfinansowane po połowie przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Płużnica. Całkowity koszt inwestycji to 2 466 020,84 zł.
W ramach przebudowy wykonawca, firma Colas Polska Sp. z o. o., wykonała:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • przebudowę przepustu o śr. 1000 mm,
 • krawężniki i obrzeża
 • podbudowę z kruszywa łamanego, z mieszanki mineralno-asfaltowej i betonowej,
 • nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej i kostki brukowej,
 • roboty wykończeniowe,
 • oznakowanie pionowe i poziome,
 • montaż urządzeń BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego): bariery, aktywny znak D-6.

 

 

 • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • 1. Droga 1705C
 • 2. Droga 1705C
 • 3. Droga 1705C
 • 4. Droga 1705C
 • 5. Droga 1705C
 • 6. Droga 1705C
 • 7. Droga 1705C
 • 8. Droga 1705C
 • 9. Droga 1705C
 • FDS

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Kwota dofinansowania: 1 233 010,42 zł

Rok realizacji:  2020

W ramach zadania wykonano:

 1. przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniami na dł. 2790 m, 
 2. budowę oraz przebudowę istniejącego chodnika o szerokości 2,0 m i długości 512 m,
 3. przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów - 32 szt.,
 4. budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,
 5. budowę zatoki postojowej wzdłuż jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych o szerokości 2,5 m i długości 18,0 m,
 6. przebudowę przepustu o śr. 1,0 m,
 7. ścinkę i umocnienie obustronnie poboczy gruntowych tłuczniem,
 8. odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów,
 9. humusowanie, umocnienie geowłókniną i obsianie trawą skarp,
 10. oznakowanie pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
 11. oznakowanie poziomego w ilości 780,76 m²,
 12. montaż stalowych barier ochronnych N2W3 - 80 m.

 

 • autor: Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji