Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób

„Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”

Projekt był realizowany w ramach Norweskiego Mechanizm Finansowego Program PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Projekt polegał na realizacji działań profilaktycznych oraz promocyjnych zmierzających do mniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych, które zalicza się do chorób związanych ze stylem życia. Potrzeba realizacji Projektu wynikała z faktu, że nowotwory złośliwe na podstawie wskaźnika SMR stanowią główną przyczynę zgonów w Powiecie Wąbrzeskim, następuje wzrost liczby zachorować w rpzeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Głównym celem Projektu jest zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców powiatu w zakresie zmniejszenia zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz zapewnienie dostępności do programów przesiewowych i diagnostycznych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania. Projekt poprzez realizację badań profilaktycznych oraz promocję zdrowia miał za zadanie przyczynić się do zmniejszenia wskaźnika zapadalności i śmiertelności z powodu nowotworów wśród grupy docelowej Projektu, do których zaliczono mężczyzn w wieku 45-79 lat (6 200 osób) oraz kobiet w wieku 40-74 lata (7 300 osób).

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2015 roku a zakończyła w kwietniu 2016 r. Łączna wartość zadania wyniosła 4 194 085,00 zł w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 3 564 975,25 zł

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Badania profilaktyczne skierowane do kobiet i mężczyzn w wieku 40-79 lat w zakresie nowotworów oskrzeli i płuc, jelita grubego, piersi oraz gruczołu krokowego,
 2. Organizacja zajęć zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia oraz zajęć sportowych na terenie całego powiatu,
 3. Zakup sprzętu sportowego i sprzętu gospodarstwa domowego do zdrowego gotowania dla miasta Wąbrzeźno oraz dla każdego sołectwa,
 4. Szkolenia dla kadry medycznej z zakresu badań profilaktycznych.

Udział we wszystkich badaniach był bezpłatny, ponadto dla wszystkich uczestników badań profilaktycznych wręczono atrakcyjne nagrody.

Przebieg realizacji projektu:

Zapraszamy do udziału w Projekcie PL13!

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w 2015 roku rozpoczyna realizację projektu: "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim".

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 10 242 badań profilaktycznych w zakresie wykluczenia nowotworów płuc, jelita, gruczołu krokowego oraz nowotworu piersi.

Wszystkim działaniom towarzyszyć będzie szeroka akcja informacyjna, a także wsparcie specjalnie powołanych koordynatorów gminnych, którzy służyć będą mieszkańcom informacją i pomocą.

W czasie trwania projektu założono następujące działania:

 1. Przeprowadzenie programów promocji zdrowia, w których weźmie udział 6 500 osób.
 2. Przeprowadzenie badań profilaktycznych dla 4 860 mieszkańców powiatu.
 3. Organizację zajęć aktywności sportowej oraz edukacji z zakresu zdrowego żywienia dla 3500 osób.
 4. Zakup urządzeń i sprzętu sportowego do zapewnienia aktywności ruchowej ( zestawy nordic walking do treningu, zestawy do ćwiczeń aerobic, urządzenia siłowni zewnętrznej) dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego.
 5. Zakup sprzętu gospodarstwa domowego do zdrowego gotowania.
 6. Organizację Wąbrzeskiego Biegu Zdrowia.
 7. Szkolenie w zakresie zdrowego stylu życia oraz liczne nagrody dla mieszkańców uczestniczących w projekcie.

Zakończenie projektu przewidziane jest na kwiecień 2016 r.

Przewidziany koszt prowadzonych działań to 4 194 085 zł. Środki finansowe Powiat Wąbrzeski pozyskał w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Budżetu Państwa.

Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Dnia 29 kwietnia 2015 w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa otwierająca projekt „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.


W spotkaniu uczestniczył Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Wójtowie, Sołtysi, lekarze POZ, dyrektorzy szkół. Celem spotkania było szczegółowe omówienie harmonogramu prac związanych z ww. projektem. Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali informacji o projekcie  oraz czynnie uczestniczyli w konferencji.

 

 • 1. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 2. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 3. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 4. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 5. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 6. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 7. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 8. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 9. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 10. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 11. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 12. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 13. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 14. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 15. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 16. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 17. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 18. Konferencja otwierająca projekt w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Spotkanie z Wiceministrem Zdrowia

W dniu 11 maja 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie na zorganizowanym przez  Zarząd Powiatu spotkaniu gościł Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann.
Poruszone na nim zostały tematy zdrowotne oraz omówiono sprawy związane z trwającą modernizacją wąbrzeskiego szpitala. Ponadto Violetta Frączek  Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu omówiła realizowany przez powiat  program „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.
W spotkaniu uczestniczyli:  Kierownictwo Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie, Pani Gizela Pijar Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz członek rady nadzorczej w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Pan Karol Eichberger.

 

 • 1. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 2. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 3. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 4. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 5. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 6. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 7. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 8. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 9. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim
 • 10. Spotkanie z Wiceministrem w powiecie wąbrzeskim

Przebadaj się i wygraj! Podpisaliśmy umowę na realizację badań profilaktycznych

Dnia 01 czerwca 2015 roku w siedzibie Starostwa w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację badań profilaktycznych w ramach projektu "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim".

Na badania zapraszamy kobiety urodzone w latach 1941-1975 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1936-1970.

Poniżej przedstawiamy placówki POZ z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, które realizują badania diagnostyczne w ramach projektu:

 1. NZOZ Przychodnia Lekarska "AMICUS"
  ul. Grudziądzka 58, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 687 16 46
 2. Przychodnia Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
  ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 689 17 44
 3. Przychodnia NZOZ „Medicus”
  ul. Gen. Pruszyńskiego 10, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 687 08 87
 4. Przychodnia „KEMED”
  ul. Matejki 20c, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 688 00 20
 5. Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sitnie „BRADER”
  Sitno 37, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 688 14 91
 6. Ośrodek Zdrowia w Ryńsku
  ul. Jaszczurkowców 2, 87-213 Ryńsk, tel. +48 56 688 50 31
 7. Ośrodek Zdrowia w Zieleniu
  Zieleń 50b, 87-200 Wąbrzeźno, tel. +48 56 688 55 11
 8. Ośrodek Zdrowia w Płużnicy
  Płużnica 61, 87-214 Płużnica, tel. +48 56 688 72 99
 9. Ośrodek Zdrowia w Nowej Wsi Królewskiej
  Nowa Wieś Królewska 42, 87-214 Płużnica, tel. +48 56 688 77 99
 10. Ośrodek Zdrowia w Dębowej Łące
  Dębowa Łąka 13, 87-207 Dębowa Łąka, tel. +48 56 688 91 99
 11. Ośrodek Zdrowia w Małym Pułkowie
  Małe Pułkowo 39, 87-207 Dębowa Łąka, tel. +48 56 689 10 24
 12. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kujawskiego 8, 87-222 Książki, tel. +48 56 688 81 99

Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Dnia 16 czerwca br. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji bezpłatnych badań diagnostycznych. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu powiatu, burmistrz, wójtowie i sołtysi z terenu powiatu oraz przedstawiciele placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Celem spotkania było przedstawienie modelu przebiegu badań, które od czerwca są realizowane przez placówki POZ w ramach programu  "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim". Koordynator projektu Mariola Stańczyk-Chlebiej zapoznała zebranych z aktualnym stanem zaawansowania projektu oraz  szczegółowo zaprezentowała przebieg procesu diagnostycznego.

 • 1. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych
 • 2. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych
 • 3. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych
 • 4. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych
 • 5. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych
 • 6. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych
 • 7. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych
 • 8. Konferencja prasowa dotycząca bezpłatnych badań diagnostycznych

Wąbrzeski Bieg Zdrowia

W ramach programu "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim" w miniony piątek o godz. 13.00 na Stadionie Unii Wąbrzeźno odbył się Wąbrzeski Bieg Zdrowia. Otwarcia, tej promującej zdrowy styl życia imprezy, dokonał Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

Prawie 300 zawodników rywalizowało w czterech kategoriach:

 • uczniowie szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół gimnazjalnych,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • osoby dorosłe.

Poza zmaganiami sportowymi zorganizowano konkursy i zabawy promujące zdrowy styl życia. Najlepszym biegaczom wręczono dyplomy, medale, puchary oraz atrakcyjne nagrody w postaci plecaków i karnetów na pływalnię miejską w Wąbrzeźnie. Każdy z uczestników biegu otrzymał okolicznościową koszulkę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za walkę w ten upalny dzień, pamiętajmy że "Zwycięzcą jest ten, kto stanie na linii startu".

 • 1. Wąbrzeski Bieg Zdrowia
 • 2. Wąbrzeski Bieg Zdrowia
 • 3. Wąbrzeski Bieg Zdrowia

Prezenty za udział w badaniach

Od 21 lipca. Zaproszono uczestników projektu po odbiór prezentów za udział w badaniach profilaktycznych. Każdy, kto wziął udział w badaniach prowadzonych w ramach Projektu PL 13: „Przebadaj się i wygraj” oraz zakończył ścieżkę diagnostyczną był uprawniony do odbioru podarunku. Do wyboru beneficjenci projektu mieli ciśnieniomierz i suplement diety lub elektryczna szczoteczka do zębów.
Przy okazji ostatniej wizyty u lekarza rodzinnego w ramach projektu należało pobrać kartę upominkową i zgłosić się z nią do naszego Biura.

 

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w LO w Wąbrzeźnie

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego od września 2015 r, rozpoczęły się zajęcia sportowe na salach gimnastycznych, które były prowadzone w ramach Programu PL 13. Do wyboru uczestnicy projektu mieli zajęcia w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia trwały 1,5 godziny, były prowadzone przez instruktorów i były bezpłatne. Mógł w nich brać udział każdy mieszkaniec powiatu bez względu na wiek.

 

Nauczymy się zdrowo gotować

W ramach Programu PL 13 dla mieszkańców całego Powiatu Wąbrzeskiego jesienią 2015 r. rozpoczęto cykl zajęć zdrowego gotowania. W programie zajęć realizowano m.in. następujące tematy:  zasady racjonalnego żywienia, planowanie wartościowego jadłospisu, piramida żywieniowa, przyrządzanie smacznych i zdrowych potraw z użyciem naczyń do zdrowego gotowania, które zostały zakupione w ramach naszego projektu.

 

Zajęcia nordic walking

Powiat Wąbrzeski w ramach Programu PL 13 zorganizował zajęcia sportowe    pt. „Rusz się po zdrowie”- do wyboru uczestnicy projektu mieli: zajęcia fitness, nordic walking – spacery z kijkami lub zajęcia w obiektach sportowych.
Organizowane były również zajęcia zdrowego gotowania pt. ”Zdrowo gotuję – zdrowo żyję”.
 
Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i są bezpłatne. Mógł w nich brać udział każdy mieszkaniec powiatu bez względu na wiek.

 

Nordic walking i ognisko w Stanisławkach

W sobotę, 16 stycznia br. w Stanisławkach odbyły się zajęcia nordic walking połączone z ogniskiem. Impreza była zorganizowana przez Powszechne Centrum Edukacji dla uczestników zajęć nordic walking z okolicznych miejscowości z gmin Wąbrzeźno i Książki.
Po czterokilometrowym spacerze z kijkami, wszyscy zostali zaproszeni na ognisko do gospodarstwa agroturystycznego pani Ireny Szymion, gdzie  zostaliśmy poczęstowani pyszną grochówką i ciastem oraz gorącymi kiełbaskami. Dodatkową atrakcją były konkursy sprawnościowe przeprowadzone przez panów Wojtka Trzcińskiego i Arkadiusza Żabińskiego – instruktorów zajęć nordic walking w naszym projekcie. Przy ognisku można było również pośpiewać piosenki przy dźwiękach gitary.

 

 • 1. Zajęcia w Stanisławkach
 • 2. Zajęcia w Stanisławkach
 • 3. Zajęcia w Stanisławkach
 • 4. Zajęcia w Stanisławkach
 • 5. Zajęcia w Stanisławkach
 • 6. Zajęcia w Stanisławkach
 • 7. Zajęcia w Stanisławkach
 • 8. Zajęcia w Stanisławkach
 • 9. Zajęcia w Stanisławkach

Nietypowe zajęcia nordic walking w Stanisławkach i Myśliwcu

Dnia 16 stycznia br. w Stanisławkach odbyły się zajęcia nordic walking połączone z ogniskiem. Uczestnikami były osoby z Książek, Stanisławek, Blizna, Szczuplinek i Ryńska, które uczęszczają na zajęcia prowadzone   w ramach Programu PL13.  
Po czterokilometrowym spacerze z kijkami, wszyscy zostali zaproszeni na ognisko do gospodarstwa agroturystycznego pani Ireny Szymion, gdzie  zostaliśmy poczęstowani pyszną grochówką i ciastem oraz gorącymi kiełbaskami. Dodatkową atrakcją były zabawy i konkursy sprawnościowe. Przy ognisku można było również pośpiewać piosenki przy dźwiękach gitary.
Natomiast dnia 23 stycznia w Myśliwcu spotkali się uczestnicy zajęć nordic walking z Wąbrzeźna, Pływaczewa, Sitna, Myśliwca, Osieczka i Wałycza. Po długim, prawie 11 kilometrowym spacerze przez malowniczy las panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Myśliwcu poczęstowały uczestników pyszną drożdżówką i kawą. Było również ognisko z kiełbaskami i konkursy.

 

 • 1. Zajęcia w Myśliwcu
 • 2. Zajęcia w Myśliwcu
 • 3. Zajęcia w Myśliwcu
 • 4. Zajęcia w Myśliwcu
 • 5. Zajęcia w Myśliwcu
 • 6. Zajęcia w Myśliwcu
 • 7. Zajęcia w Myśliwcu
 • 8. Zajęcia w Myśliwcu
 • 9. Zajęcia w Myśliwcu

Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”

16 i 17 marca w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbył się turniej piłki siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Turniej był zorganizowany w ramach realizowanego przez Powiat Wąbrzeski programu: „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”. Do udziału w turnieju zgłosiły się drużyny z wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Uczestnicy w ramach prezentu otrzymali stroje sportowe, plecaki oraz piłki. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Pierwszy dzień to zmagania zespołów gimnazjalnych, w dniu drugim rywalizowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W finałowym meczu spotkały się drużyny Dębowej Łąki i Zielenia. W dwusetowym pojedynku finałowym dominowała zdecydowanie drużyna Dębowej Łąki. Należy nadmienić, że Dębowa Łąka straciła tylko jednego seta w 7 rozegranych spotkaniach.

Zajęte miejsca:

 1. Dębowa Łąka
 2. Zieleń
 3. Wąbrzeźno
 4. Nowa Wieś Królewska
 5. Myśliwiec
 6. Ryńsk
 7. Książki

Nagrody dla pierwszych 3 drużyn wręczył członek zarządu powiatu Karol Sarnecki. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy zawodnikom wszystkich drużyn za walkę na boisku.

W drugim dniu zmagań w powiatowym turnieju piłki siatkowej „Dbam o zdrowie” dnia 17 marca od godziny 10:00 rywalizowały drużyny żeńskie ze szkół ponadgimnazjalnych a o godzinie 13:00 zmagania rozpoczęły drużyny męskie. Przed rozpoczęciem rozgrywek Wicestarosta Bożena Szpryniecka przekazała drużynom komplety strojów siatkarskich oraz upominki dla każdego zawodnika. Po emocjonujących pojedynkach wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:

 • Kategoria żeńska:
  • I miejsce - Zespól Szkól we Wroniu
  • II miejsce - Zespól Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
  • III miejsce - Zespół Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • Kategoria męska:
  • I miejsce - Zespół Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie
  • II miejsce - Zespól Szkól we Wroniu
  • III miejsce - Zespól Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

O godzinie 15:30 rozegrano ostatni mecz turnieju pomiędzy zwycięską drużyną Zespołu Szkół Zawodowych a drużyną oldbojów Powiatu Wąbrzeskiego. W pojedynku młodości z doświadczeniem nieco zmęczeni trudami turnieju zawodnicy z drużyny Zespołu Szkół Zawodowych ulegli drużynie oldbojów 0:2.

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy uczestnikom za świetną zabawę i bardzo dobre widowisko sportowe.

 • 1. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 2. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 3. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 4. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 5. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 6. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 7. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 8. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 9. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 10. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 11. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 12. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 13. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 14. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 15. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 16. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 17. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 18. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 19. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 20. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 21. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 22. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 23. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 24. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 25. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 26. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 27. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 28. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 29. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 30. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 31. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 32. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 33. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 34. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 35. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 36. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 37. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 38. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 39. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • Turniej siatkarski11219.jpg
 • 41. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 42. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 43. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 44. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”
 • 45. Powiatowy turniej piłki siatkowej „ Gram o zdrowie”

Zmiana roczników w badaniach profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego w ramach Programu PL13

Od stycznia 2016 r. dostępność do badań profilaktycznych uzyskały osoby z następujących roczników:

 • w zakresie diagnostyki nowotworu oskrzeli i płuc:
  • kobiety urodzone w latach 1947-1966
  • mężczyźni urodzeni w latach 1942-1971
 • w zakresie diagnostyki nowotworu jelita grubego:
  • kobiety urodzone w latach 1942-1966
  • mężczyźni urodzeni w latach 1937-1971
 • w zakresie diagnostyki nowotworu piersi:
  • kobiety urodzone w latach 1966-1976
 • w zakresie diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego:
  • mężczyźni urodzeni w latach 1942-1966.

„Akademia Seniora” w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Dnia 21 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Akademia Seniora" organizowane w ramach projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.
Mieszkańców Wąbrzeźna, którzy licznie przybyli do starostwa powitała Pani Bożena Szpryniecka – Wicestarosta. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim osobom, którzy pomagali w realizacji przedsięwzięcia, brali udział w badaniach profilaktycznych oraz zajęciach organizowanych w ramach promocji zdrowego stylu życia.
Doktor Jan Olejnik wygłosił prelekcje na temat profilaktyki chorób nowotworowych i znaczenia wczesnego rozpoznania dla skuteczności leczenia. Zachęcał do wykonywania badań  i regularnego kontrolowania stanu swojego organizmu.
Imprezę uświetnił występ finalistek mistrzostw Polski i Europy w Hip - Hop, break dance i electric boogie. Wszyscy wzięli udział w krótkim kursie tańca, gdzie poznali podstawowe kroki walca angielskiego. Spotkanie zakończyło się wspólna zabawą wszystkich gości przy dźwiękach zespołu „Skylightband”.

 

 • 1. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 2. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 3. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 4. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 5. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 6. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 7. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 8. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 9. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 10. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 11. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 12. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 13. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 14. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 15. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 16. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 17. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 18. Akademia seniora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

„Akademia Seniora” w Książkach, Wielkim Pułkowie i Nowej Wsi Królewskiej

W ubiegłym tygodniu  odbyły się kolejne spotkanie z cyklu "Akademia Seniora" organizowane w ramach projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.


 W „Akademii Seniora” w Książkach 26 kwietnia  oraz w Wielkim Pułkowie 27 kwietnia, uczestniczyła Pani Bożena Szpryniecka – Wicestarosta, w  Nowej Wsi Królewskiej 28 kwietnia z mieszkańcami gminy Płużnica  spotkał się Pan Karol Sarnecki – Członek Zarządu. Spotkania były okazją do złożenia podziękowań mieszkańcom poszczególnych gmin, którzy brali udział w badaniach profilaktycznych oraz zajęciach organizowanych w ramach promocji zdrowego stylu życia.


W trakcie  spotkań  wysłuchano prelekcji Pana doktora Jana Olejnika na temat profilaktyki chorób nowotworowych i znaczenia wczesnego rozpoznania dla skuteczności leczenia. Uczestnicy mieli okazję  podziwiać występy finalistek mistrzostw Polski i Europy w Hip - Hop, break dance i electric boogie a także sami brali udział w krótkim kursie tańca i zabawie tanecznej.

 

 • 1. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 2. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 3. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 4. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 5. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 6. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 7. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 8. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 9. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 10. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 11. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 12. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 13. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 14. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 15. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 16. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 17. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 18. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 19. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"
 • 20. Spotkania z cyklu "Akademia seniora"

Konferencja podsumowująca Program PL 13

Dnia 25 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” realizowany przez Powiat Wąbrzeski od stycznia 2015 roku do końca kwietnia 2016 roku. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Programu PL 13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”  finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.


W Konferencji udział wzięli: Starosta - Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta - Bożena Szpryniecka, Członek Zarządu - Karol Sarnecki, Wiceburmistrz Wąbrzeźna - Wojciech Bereza, Wójt Gminy Płużnica - Marcin Skonieczka, Wójt Gminy Dębowa Łąka - Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Książki - Jerzy Dutkiewicz oraz Sołtysi wszystkich miejscowości z terenu powiatu wąbrzeskiego.
W swoim wystąpieniu starosta - Krzysztof Maćkiewicz, podsumował wszystkie działania prowadzone w ramach projektu oraz podziękował burmistrzowi, wójtom i sołtysom za wzorową współpracę i zaangażowanie w realizację tej inicjatywy. Jednocześnie podkreślił, że dzięki ogromnej pracy całego zespołu projektowego realizacja wszystkich założeń zakończyła się sukcesem.


Koordynator projektu - Mariola Stańczyk-Chlebiej  przedstawiła prezentację multimedialną na temat wyników w zakresie działań projektowych. Zaznaczyła, że zadaniem projektu  było odpowiednie wywarzenie działań typowo diagnostycznych z działaniami profilaktycznymi i prozdrowotnymi. Celem długotrwałym,  poza zwiększeniem świadomości mieszkańców w zakresie chorób nowotworowych, ma być także wyłonienie lokalnych liderów promujących i aktywizujących mieszkańców powiatu do dbania o własne zdrowie.


W panelu dyskusyjnym obecni na konferencji wójtowie dziękowali za świetnie przeprowadzony program, podkreślając, że uratowanych dzięki tym działaniom istnień ludzkich  nie da się żadna miarą wycenić. Zaznaczyli, że dzięki zakupionym zestawom do ćwiczeń, siłowniom zarówno zewnętrznym w każdym sołectwie  jak i wewnętrznym w każdej szkole powiatu oraz dzięki przeprowadzonym spotkaniom, znacznie wzrosła świadomość profilaktyki zdrowotnej wśród lokalnej społeczności.


Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników biura projektu na czele których stała Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym – Violetta Frączek.

 

 • 1. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 2. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 3. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 4. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 5. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 6. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 7. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 8. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 9. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 10. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 11. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 12. Konferencja podsumowująca Program PL 13
 • 13. Konferencja podsumowująca Program PL 13