Partnerstwo 6 JST n rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych

Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych

Projekt partnerski pt. „Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych” był realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 2. Gminę Miasto Wąbrzeźno
 3. Powiat Wąbrzeski
 4. Gminę Książki
 5. Gminę Dębowa Łąka
 6. Gminę Miasto Rypin
 7. Gminę Miasto Jabłonowo Pomorskie
 8. Centrum Wspierania Administracji "Pro Publico" Sp. z o.o

Wartość projektu wyniosła: 1 163 767,50 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 980 823,25 PLN

Celem projektu była poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 6 Urzędach JST z 3 powiatów (wąbrzeskiego, brodnickiego, rypińskiego) województwa kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA

 1. Integracja i modernizacja w 5 JST: obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.
 2. Wdrożenie rozwiązań w 6 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 6 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.
 4. Wdrożenie rozwiązań w 1 JST (P2) z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usprawniających pracę Gmin Powiatu Wąbrzeskiego, wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców i komorników.
 5. Objęcie szkoleniami 24 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w OBSZARZE PODATKÓW I OPŁAT.
 6. Objęcie szkoleniami 12 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w OBSZARZE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.
 7. Objęcie szkoleniami 133 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST W OBSZARACH NIEZBĘDNYCH DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA USŁUGAMI DZIEDZINOWYMI.

EFEKTY PROJEKTU – WSKAŹNIKI REZULTATU

 1. 6 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. 6 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 3. 5 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 4. 6 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
 5. 6 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
 6. 1 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Zad. 4)
 7. 169 Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 5,6,7)