Wydział Organizacyjny

  • JÓZEF KRAWCZYK - SEKRETARZ POWIATU

Wydział Organizacyjny

Kierownik Wydziału:  Sekretarz Powiatu Józef Krawczyk

pokój nr 127 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 143

e-mail: jk@wabrzezno.pl

 

Pracownicy Wydziału:

Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Mirosław Okrasa

Nr telefonu: 56-688-24-51 wew. 163

 

Sekretariat - Marta Kopeć, Marta Szuberla

Sprawy organizacyjne, obywatelskie, kadrowe

Pokój  nr 130 I piętro

Nr telefonu: 56 688-27-45     lub  56 688-24-51 wew. 101

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl

Rozpatrywanie skarg i wniosków, obsługa interesantów

Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1000 - 1600. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w następnym dniu roboczym w godzinach 10:00 - 15:00.

Obsługa Rady i Zarządu Powiatu – Anna Krasa/Weronika Majewska

Pokój nr 125 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 165

e-mail: br@wabrzezno.pl

Redakcja strony internetowej BIP i profilu Facebook - Sylwia Grabowska/ Aleksandra Przybyszewska

Pokój nr 125 I piętro

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 165

e-mail: aleksandra.przybyszewska@wabrzezno.pl

Stanowisko ds. Publicznego Transportu Zbiorowego - Piotr Wiśniewski

Pokój nr 115 I piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51 wew. 134

e-mail: piotr.wisniewski@wabrzezno.pl

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne – Paweł Sarnecki

Pokój nr 28 parter

Nr telefonu: 56 688-24-51 wew. 108

e-mail: czk@wabrzezno.pl