Wydział Gospodarki gruntami Geodezji i Kartografii

  • Tomasz Ścigniejew - kierownik wydziału

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii

Kierownik Wydziału -Tomasz Ścigniejew

Pokój nr 121, 122 i 123 I piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51  
wew. 132, 118, 157

e-mail: gg@wabrzezno.pl

Pracownicy Wydziału:

Krystyna Kawczyńska

Justyna Banaszek

Mariusz Straszkiewicz

Leszek Kwiatkowski

Pokój nr 122, Nr telefonu: 56-688-24-51  wew. 132, 118, 157