Remont drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Tokary

  • grafika Znaki- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Tokary od km 0+000 do km 3+215

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 
KWOTA DOFINANSOWANIA: 802 761,00 zł
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 605 522,81 zł
 

CELE PROJEKTU:

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z 2 drogami wyższej kategorii: drogą wojewódzką 534 oraz drogą krajową 15,
  • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,

 

EFEKTY

  • remont drogi o długości 3215 m poprzez wykonanie profilowania nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm,
  • remont zjazdów do posesji,
  • profilowanie rowów odwadniających,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.