Dziś nauka jutro praca IV

 • Logo Unii Europejskiej

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”
Nr RPKP.10.02.03-04-0006/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 995 753,75 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 896 178,37 zł
Wkład własny: 99 575,38 zł

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 stycznia 2023r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 164 osoby (w tym 160 uczniów szkół Technikum w Wąbrzeźnie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 • doposażenie w zespole szkół

Doposażenie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu Dziś nauka jutro praca IV

Szkoła w ramach powyższego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sukcesywnie otrzymywała pomoce dydaktyczne i edukacyjne, sprzęt komputerowy i elektroniczny, które stanowiły niezbędne wyposażanie pracowni szkolnych. 

 • kurs spawania

Kursy spawania dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie dobiegły końca

Wraz z kończącą się  obecną perspektywą finansową 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Dziś nauka jutro praca IV przeprowadzonego przez Powiat Wąbrzeski zakończyły się kursy spawania, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły.

 • wózek widłowy

15 uczniów ZS w Wąbrzeźnie z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

15 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca IV” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło w kursie na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. 

 • grafika rekrutacjagrafika rekrutacja

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

 • grafika rekrutacjagrafika rekrutacja

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach projektu

Powiat Wąbrzeski w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej  po raz kolejny realizuje kursy spawania dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Tym razem w ramach projektu Dziś nauka jutro praca IV 26 uczniów bierze udział w kursie spawania metodą TIG złączy pachwinowych i MAG oraz kursie spawania elektrodami otulonymi MMA. 

 • logo projektu%3

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 15 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

 • grafika rekrutacjagrafika rekrutacja

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 • Logo%3

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Kursantka prawa jazdy kat. B10

Trwa II edycja kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie

17 uczestników projektu „Dziś nauka jutro praca IV” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczą w kursie prawa jazdy kat. B. organizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA”- Kowalewo Pomorskie. 

 • kasy fiskalne1

Nowy sprzęt trafił do uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie

Pracownia w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu „ Dziś nauka jutro praca IV” została wyposażona w kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych i wagi.

 • kursobrazek

Uczniowie Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie zakończyli udział w kursach w ramach projektu ” Dziś nauka jutro praca IV”

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku zorganizowano kursy, które pozwalają na opanowanie wiadomości zarówno teoretycznych jak i praktycznych niezbędnych do pracy na stanowisku kelnera i baristy. W kursach brało udział łącznie 46 uczniów Wąbrzeskiego Technikum.

 • rekrutacjarekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • rekrutacja1 rekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza uzupełniający nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • rekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza uzupełniający nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • rekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”   

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • rrekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • kolaż notatka

Ruszyły staże zawodowe

Z dniem 1 lipca 2022r. w ramach trzech projektów realizowanych przez Powiat Wąbrzeski z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V” oraz „Przez naukę do sukcesu IV”  pierwsza grupa uczniów szkół  zawodowych i licealnych rozpoczęła miesięczne staże zawodowe w ramach powyższych projektów. 

 • rekrutacjaREKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 25 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na kursy w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na Kursy dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • prawo jazdy0

Trwa kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Z dniem 18.01.2022r. ruszył kurs prawa jazdy kat. B dla II-grupy 17 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie organizowany przez Powiat Wąbrzeski dla uczestników projektu „Dziś nauka jutro praca IV” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kurs prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA”- Kowalewo Pomorskie.

 • pracownia językowa3

Pracownia językowa w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

W dobie rozwoju technologicznego możliwe jest wykorzystywanie innowacyjnych metod w nauczaniu. Jednymi z nich są pracownie językowe, w których wykorzystuje się innowacyjne systemy multimedialne usprawniające i uprzyjemniające naukę.

 • rekrutacja REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na kursy w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca IV"

 Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na Kursy dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ram

 • kursKursy obrazek

Trwa kurs na wózki widłowe dla uczniów ZS w Wąbrzeźnie w ramach projektu „ Dziś nauka jutro praca IV”

Powiat Wąbrzeski w ramach realizacji projektu „Dziś nauka jutro praca IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

 • kurs1

Ruszył kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca IV”

Dnia 16 września I grupa - 23 uczestników projektu „Dziś nauka jutro praca IV” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. B organizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA”- Kowalewo Pomorskie. 

 • Kurs Kursy obrazek

Rozpoczęcie zajęć i kursów – ,,Dziś nauka jutro praca IV"

Rok szkolny 2021/2022 już się rozpoczął. Uczniowie wrócili do szkół po prawie roku zdalnej nauki, dzięki czemu nasze działania projektowe mogą być w pełni realizowane. W tym roku w ramach projektów zaplanowaliśmy liczne kursy oraz zajęcia dodatkowe.

 • rektutacjaREKRUTACJA

 Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca IV"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór  uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • REKRUTACJA

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektów

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,