System obsługi wsparcia SOW

  • Logo Systemu Obsługi Wsparcia

SOW (System Obsługi Wsparcia)

 

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W poniższych załączniku szczegółowe informacje dotyczace Systemu Obsługi Wsparcia: