Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału: Skarbnik Powiatu Krzysztof Goleń

Pokój nr 1, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 114
e-mail: fn@wabrzezno.pl
 

Justyna Kujaczyńska         
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
- obsługa księgowa budżetu powiatu
- sprawozdawczość budżetowa i finansowa
- obsługa księgowa Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Pokój nr 2, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. 515 991 139
 

Kasa – Marlena Komorowska
Pokój nr 23, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 161

Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:30
Wtorek: 8:30 - 16:30
Piątek: 8:00 - 13:00
 

Dominika Koncewicz      
- obsługa księgowa Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
Pokój nr 2, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 110, tel. kom. 515 991 139
 

Milena Gralla
- obsługa księgowa Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
- obsługa księgowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach
- ewidencja środków trwałych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
- windykacja należności budżetu powiatu i budżetu państwa
Pokój nr 1, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. 515 993 362
 

Anna Grabowska        
- obsługa księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
- obsługa księgowa środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pokój nr 1, parter
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. 515 993 362
 

Wiesława Marszałek        
- obsługa płacowa Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 990 940


Anna Gołąbiewska    
- obsługa płacowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu
- obsługa płacowa Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 990 940
 

Anna Olszewska       
- obsługa płacowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
- obsługa płacowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 990 940
 

Rafał Góralczyk            
- obsługa księgowa Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie
- rozliczanie podatku VAT 
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 994 571
 

Joanna Łęgowska         
- obsługa księgowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących
- obsługa księgowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 994 571
 

Beata Masłowska   
- obsługa księgowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu
Pokój nr 220, II piętro
Nr telefonu: 56 688-24-51 do 57 wew. 169, tel. kom. 515 994 571

NUMERY KONT BANKOWYCH

Podstawowe rachunki bankowe Powiatu Wąbrzeskiego i Starostwa Powiatowego prowadzone przez VeloBank obowiązujące od 1 lipca 2015 r.
20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 – rachunek budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 – Starostwo Powiatowe
dla wpłat (z wyłączeniem opłaty skarbowej) m.in. z tytułu:
– opłat komunikacyjnych
– opłat za wydanie prawa jazdy
– opłat za usunięcie pojazdu
– opłat geodezyjnych
– opłat za wydanie dzienników budowy, tablic informacyjnych
– opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
– opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
– opłat za wydanie karty parkingowej
– opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
– opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

- opłat za rejestracje jachtów

- opłat z korzystanie z usług środowiskowych domów samopomocy
36 1560 0013 2249 0676 5000 0004 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 – wadia
88 1560 0013 2249 0676 5000 0038 – kary pieniężne nakładane w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opłatę skarbową należ wpłacać w kasie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18) lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Wąbrzeźno:
61 9484 1033 2319 1806 1080 0004