Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału: Skarbnik Powiatu Krzysztof Goleń

Pokój nr 1, parter

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 114

e-mail: fn@wabrzezno.pl

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

 • obsługa księgowa budżetu powiatu
 • sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • obsługa księgowa Międzyzakladowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Justyna Kujaczyńska

Pokój nr 2, parter

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 111, tel. kom. +48 515 991 139

Kasa

Marlena Komorowska

ewidencja środków trwałych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Pokój nr 23, parter

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 161

Godziny otwarcia kasy:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:30
 • wtorek: 8:30 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 13:00 

Anna Grabowska (Dominika Koncewicz)

obsługa księgowa Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Pokój nr 2, parter

Nr telefonu: +48 56 688-24-51 do 57 wew. 110, tel. kom. +48 515 991 139

Milena Gralla

 • obsługa księgowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach
 • windykacja należności budżetu powiatu i budżetu państwa

Pokój nr 1, parter

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 111, tel. kom. +48 515 993 362

Klaudia Sokołowska

 • obsługa księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
 • obsługa księgowa środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pokój nr 1, parter

Nr telefonu: +48 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. +48 515 993 362

Martyna Dybka

obsługa księgowa Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Pokój nr 1, parter

Nr telefonu: +48 56 688-24-51 do 57 wew. 111, tel. kom. +48 515 993 362

Wiesława Marszałek

 • obsługa płacowa Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie
 • obsługa płacowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

Pokój nr 220, II piętro

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 169, tel. kom. +48 515 990 940

Anna Gołąbiewska

 • obsługa płacowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
 • obsługa płacowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu
 • obsługa płacowa Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Pokój nr 220, II piętro

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 169, tel. kom. +48 515 990 940

Anna Olszewska

 • obsługa płacowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
 • obsługa płacowa Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
 • obsługa płacowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach

Pokój nr 220, II piętro

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 169, tel. kom. +48 515 990 940

Rafał Góralczyk

 • obsługa księgowa Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie
 • rozliczanie podatku VAT 

Pokój nr 220, II piętro

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 169, tel. kom. +48 515 994 571 

Joanna Łęgowska

 • obsługa księgowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 • obsługa księgowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

Pokój nr 220, II piętro

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 169, tel. kom. +48 515 994 571 

Beata Masłowska

obsługa księgowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu

Pokój nr 220, II piętro

Nr telefonu: +48 56 688 24 51 do 57 wew. 169, tel. kom. +48 515 994 571

NUMERY KONT BANKOWYCH

Podstawowe rachunki bankowe Powiatu Wąbrzeskiego i Starostwa Powiatowego prowadzone przez VeloBank SA obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 – rachunek budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 – Starostwo Powiatowe

dla wpłat (z wyłączeniem opłaty skarbowej) m.in. z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych
 • opłat za wydanie prawa jazdy
 • opłat za usunięcie pojazdu
 • opłat geodezyjnych
 • opłat za wydanie dzienników budowy, tablic informacyjnych
 • opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 • opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
 • opłat za wydanie karty parkingowej
 • opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
 • opłat za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
 • opłat za rejestracje jachtów
 • opłat z korzystanie z usług środowiskowych domów samopomocy

36 1560 0013 2249 0676 5000 0004 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 – wadia

88 1560 0013 2249 0676 5000 0038 – kary pieniężne nakładane w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opłatę skarbową należ wpłacać w kasie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18) lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Wąbrzeźno:

61 9484 1033 2319 1806 1080 0004