Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Niedźwiedź - Tokary

 • indeks

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź-Tokary w miejscowości Łobdowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 


KWOTA DOFINANSOWANIA: 77 572,00 zł

 


CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 111 036,38 zł

 

CELE PROJEKTU:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych
 • poprawa jakości życia mieszkańców w związku z lokalizacją przejścia dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym (szkoła podstawowa)

EFEKTY

 • budowa chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm:
  • strona lewa 0,064 km
  • strona prawa 0,079 km
 • budowa zjazdu z kostki brukowej gr. 8 cm – 1 szt.
 • zamontowanie aktywnych znaków D-6 – 2szt.
 • wykonanie oznakowania pionowego – 8 szt.
 • wykonanie oznakowania poziomego – 12m2
 • montaż lamp hybrydowych doświetlających przejście dla pieszych – 2szt.