Europejski Fundusz Rolny

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od  km 5+803  do  km 6+798” , służąca usprawnieniu komunikacji na terenie Powiatu Wąbrzeskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na realizację zadania Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 759 742 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 31 marca 2020r.

 

  • logo

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"

   Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo–Blizno od  km 1+340  do  km 2+582” , służąca zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług publicznych i miejsc pracy w regionie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Na realizację zadania Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 509 040,00 zł.

   Zadanie zostanie zrealizowano do końca kwietnia 2018 r.