Inwestycje drogowe

 • Starosta Wąbrzeski podpisuje umowę na przebudowę drogi

INWESTYCJA 2023: Umowa na przebudowę drogi Trzcianek – Nowa Wieś Królewska podpisana!

W piątek 7 kwietnia podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi Trzcianek – Nowa Wieś Królewska. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą inwestycji został Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. k., a wartość inwestycji wyniesie 6 464 753,07 zł. 

 • Przebudowa drogi w trzcianku

Trwają prace na drodze Trzcianek – Nowa Wieś Królewska

Wykonawca inwestycji Zakład Drogowo Budowlany Rogowo przystąpił do realizacji prac na przebudowie drogi powiatowej w Gminie Płużnica. 

 • Starosta, wicestarosta, skarbnik podpisujący umowę

INWESTYCJA 2023: Rozpoczynamy przebudowę kolejnej drogi powiatowej: Niedźwiedź - Tokary

W dniu 18 lipca podpisaliśmy umowę na kolejna inwestycję drogową! W najbliższych miesiącach wyłoniony wykonawca - Zakład Handlowo Budowlany AGA wykona remont drogi powiatowej w Gminie Dębowa Łąka: Niedźwiedź – Tokary.

 • fot. archiwalne - przebudowa drogi wronie katarzynki

INWESTYCJA 2023: Do końca listopada bieżącego roku przebudujemy drogę od obwodnicy do Stanisławek!

W najbliższych miesiącach rozpocznie się realizacja zadania „Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km”.

 • Starosta podpisuje umowę

INWESTYCJA 2023: Podpisaliśmy umowę na remont kolejnego odcinka drogi Książki-Kruszyny oraz w centrum wsi Zaskocz!

Umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej w centrum wsi Zaskocz oraz kontynuację przebudowy drogi powiatowej na odcinku Książki- Kruszyny do granicy z Powiatem Brodnickim.

 • koparka pracująca na drodze

INWESTYCJA 2023: Trwa przebudowa drogi Wielkie Pułkowo - Łobdowo

Odcinek tej drogi ze względu na gruntową nawierzchnię zostanie wybudowany od podstaw. Obecnie pracownicy firmy Przedsiębiorstwa DROBUD Sp. z o.o. poszerzają i korytują pas drogowy, by stworzyć solidną podbudowę. 

 • Chodnik przy drodze

Chodnik przy markecie DINO to inwestycja, która zwiększyła bezpieczeństwo pieszych

Istotną dla mieszkańców Gminy Książki była inwestycja polegająca na budowie chodnika w centrum wsi przy markecie DINO. Łączny koszt inwestycji wyniósł 349 991,33 zł.

 • Droga Czaple - Ryńsk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk

Łączny koszt składającej się z dwóch etapów inwestycji polegającej na przebudowie ponad 6,5 km odcinka drogi powiatowej wyniósł 7 026 455,30 zł. Etap przebudowy od km 3+671 do km 4+563: od 19 października 2020 r. ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej Czaple – Ryńsk na odcinku Ryńsk – Trzciano (od km 3+680 do km 6+660).

 • DROGA KATARZYNKI-WRONIE

Przebudowa drogi powiatowej 1709C Wronie-Katarzynki

W 2019 roku Powiat wąbrzeski ogłosił przetarg na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki o długości 2 925 m. Rada Powiatu w budżecie powiatu na 2019 przeznaczyła na to zadanie kwotę 6 231 396,80 zł. W wyniku procedury przetargowej złożono 5 ofert, spośród których najkorzystniejszą przedstawiła firma „DROBUD” sp. z o.o. z Wąbrzeźna oferując za wykonanie inwestycji kwotę 5 774 259,87 zł.

 • Przedowa drogi Książki Kruszyny

Przebudowa drogi powiatowej 1713 C Książki - Kruszyny

Powiat Wąbrzeski pozyskał dofinansowanie na przebudowę 800 m odcinka drogi Książki-Kruszyny w wysokości 380 852 zł. Wykonawcą przebudowy wyłonionym w ramach przetargu jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 096 197,05 zł.  Inwestycja poza uzyskanym dofinansowaniem została sfinansowana z budżetów Powiatu Wąbrzeskiego oraz Gminy Książki.

 • Przebudowa przejscia dla pieszych w miejscowosci Łobdowo

Przebudowa przejść dla pieszych w Łobdowie i Wielkich Radowiskach

Zakończyliśmy przebudowę przejść dla pieszych przy szkołach w Łobdowie i Wielkich Radowiskach. Zmodernizowane, dobrze oznakowane i oświetlone przejście, dobudowane chodniki, znacznie poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w tym dzieci uczęszczających do pobliskich szkół. 

 • Droga Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku prawie 3,5 km. Na przeprowadzenie inwestycji Powiat Wąbrzeski uzyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% zostało sfinansowane po połowie przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Płużnica. Całkowity koszt inwestycji to 2 466 020,84 zł.

 • Droga powiatowa Rywałd-Dębowa Łąka

Przebudowa drogi powiatowej 1424C Rywałd-Dębowa Łąka (remont odcinka w centrum Książek)

Powiat zakończył  przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka. Na przeprowadzenie inwestycji Powiat Wąbrzeski uzyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% zostało sfinansowane po połowie przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Książki. Całkowity koszt inwestycji to 1 499 440,76 zł.  

 • Droga Wąbrzeźno - Książki

Przebudowa drogi powiatowej od ul. Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie do Książek

Łącznie przebudowano odcinek prawie 12 km od skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z ul Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie do skrzyżowania w centrum Książek. Łączny koszt wszystkich etapów wyniósł: 10 678 976,82 zł. I Etap: 2 943 369.64 zł, II Etap: 696 652,06 zł, III Etap: 7 047 955,12 zł.

 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO

Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo

Powiat Wąbrzeski na to zadanie otrzymał  50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część zostanie sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.  Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o.  Całkowita kwota inwestycji wynosi 1 485 023 zł.

 • Droga Wąbrzeźno - Lembarg

Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (w miejscowości Myśliwiec)

Przebudowę na odcinku Wąbrzeźno - Lembarg (od km 0+000 do km 2+582) wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. Całkowita kwota inwestycji wynosi 1 196 836 zł.  Powiat Wąbrzeski na to zadanie pozyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część została sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.

 • Droga Bursztynowo - Blizno

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo–Blizno

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo-Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+528 realizowana była z dofinansowaniem w wysokości 509 040,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

 • Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa łąka – Wielkie Radowiska

Zadanie zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym przedmiotem umowy było sporządzenie przez Wykonawcę zarówno dokumentacji projektowej, jak i całości robót budowlanych.  W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej do wykonania inwestycji wybrana została firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 49 w Palędziu. 

 • Droga Wąbrzeźno-Wałyczyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz – Wałyczyk zwiększyła dostępność transportową i spójność wewnętrzną województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi w Wałyczu. Inwestycja, poprzez przebudowę wpłynęła na poprawę stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej powiatu wąbrzeskiego.

 • Droga Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

W dniu 27 maja 2015 r. w Pływaczewie odbyło się uroczyste otwarcie drogi Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Leszek Kawski Burmistrz Wąbrzeźna, Władysław Łukasik Wójt Gminy Wąbrzeźno, Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński, Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, Ryszard Bober Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kamila Radziecka Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Cieszyński Menadżer Projektu Skanska S.A...

 • Koparka na terenie budowy obwodnicy

Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15 621 334,41 PLN na podstawie umowy nr Z/2.04/I/1.1.1/2/04/U/2/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. Całkowity koszt Projektu wynosi 26 295 416,82 PLN. Pozostała kwota 5 207 111,48 PLN stanowi wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego, Miasta Wąbrzeźno oraz Gminy Wąbrzeźno.

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno o długości 7,768 km. Budowa obwodnicy obejmuje: budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań (3 typu "rondo", 4 typu "T-owe" i 2 typu "proste"), budowę systemu odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej.

 • Droga w Mgowie

Przebudowa drogi powiatowej Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w 2015 r. zrealizował zadanie pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo" za łączną kwotę 359 498,25 zł.

Wydatek został sfinansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica (340 495,23 zł) oraz środków własnych powiatu (19 003,02 zł).

 • Remont skrzyżowania

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Niedźwiedź - Tokary i Łobdowo - Wrocki

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. Poniesione wydatki sfinansowane dochodami własnymi w łącznej wysokości 104 365,75 zł obejmują  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 4 920,00 zł.

 • Droga powiatowa w miejscowości Ryńsk

Odnowienie nawierzchni drogi w Ryńsku

W 2018 r. sfinansowaliśmy wykonanie odnowienia nawierzchni na drodze powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk na odcinku 585
m w miejscowości Ryńsk. Wartość inwestycji wyniosła 70 000,00 zł

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu na rok 2018 uchwałą Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2018 r.

 • Droga Zieleń - Wielkie Radowiska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427

Sfinansowaliśmy przebudowę drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+227 do km 5+427. Łączna wartość zadania wyniosła  384 255,91 zł. Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.

 • Odnowienie nawierzchni na odcinku Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska

Odnowienie nawierzchni drogi Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska

Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska na odcinku 450 m 169 147,12 zł

Na ogłoszony przetarg została złożona jedna oferta na kwotę 169 147,14 zł. Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie wykonał zadanie w umówionym terminie tj. do 30 czerwca 2018 r. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 lipca 2018 r.

Wykonanie zadania nastąpiło z dofinansowaniem przez Gminę Dębowa Łąka kwotą 84 573,57 zł.

 • Kosiarka zakupiona dla Zarządu Dróg Powiatowych

Zakupiliśmy kosiarkę na ramieniu hydraulicznym wraz z głowicą do wycinki krzewów

W 2015 r. Powiat Wąbrzeski z własnych środków sfinansował zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym wraz z głowicą do wycinki krzewów za kwotę 72 570,00 zł. 

 • Droga w Józefkowie

Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo

Wydatkiem w wysokości 214 426,00 zł w tym z dotacjami celowymi z budżetu Gminy Wąbrzeźno (2 616,67 zł) i Gminy Miasto Wąbrzeźno (2 616,97 zł) sfinansowaliśmy wydatek majątkowy obejmujący wykonanie odnowienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w km 0+000 ÷ 2+384 na powierzchni 11 700 m2 poprzez położenie mikrodywanika.

 

 • wybudowanie w miejscowości Kurkocin odcinka 45 mb drogi

Wybudowaliśmy w miejscowości Kurkocin odcinka 45 mb drogi

W 2011 r. sfinansowaliśmy wykonanie w miejscowości Kurkocin odcinka 45 mb drogi 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska będący połączeniem dróg gminnych Kurkocin – Wielkie Pułkowo i Kurkocin – Wielkie Radowiska – 46 203,72 zł. (inwestycja zrealizowana z pomocą finansową Gminy Dębowa Łąka – dotacja celowa w wysokości 40 000,00 zł).

 • Zatoka przy Zespole Szkół we Wroniu

Sfinansowaliśmy wykonanie zatoki autobusowej przy szkole we Wroniu

Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie w 2014 roku zrealizował zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej i chodnika przy Zespole Szkół we Wroniu” za łączną kwotę 40 036,75 zł.

Realizacja zadania objęła:
a) budowę zatoki autobusowej: 25 173,92 zł,
b) budowę chodnika: 3 286,07 zł,
c) przebudowę wjazdu do ZS we Wroniu: 11 576,76 zł.

Zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi powiatu.

 • Chodnik we wsi Józefkowo

Budowa chodnika w miejscowości Józefkowo

Sfinansowaliśmy budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica – Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa za łączny koszt 131 607,17 zł

Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Wykonanie zadania nastąpiło przy wspófinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 126 907,17 zł.

Dodatkowo Gmina Płużnica udzieliła pomocy rzeczowej w postaci przekazania materiałów budowlanych o wartości 12 765,90 zł obejmujących: kostkę brukową betonową szara – 256 m2 (12 800 szt.) krawężnik prosty szary zwykły (171 m) i obrzeże betonowe szare (171 m).

Łączna wartość zadania wyniosła 149 908,07 zł i obejmuje:

 1. wykonanie dokumentacji technicznej (2016 r.): 5 535,00 zł;
 2. roboty budowlane (2017 r.): 131 607,17 zł;
 3. materiały budowlane (2017 r.): 12 765,90 zł.

W 2016 r. Powiat Wąbrzeski sfinansował wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Józefkowo w wysokości 5 535,00 zł.

Poniesiony wydatek, pokryty środkami własnymi powiatu, obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkow, Chełmża.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.

 • Droga na odcinku Myśliwiec - Lembarg

Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze

W 2016 r. sfinansowaliśmy wykonanie odnowienia nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze) za kwotę 159 209,23 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ze środków własnych powiatu. Wykonawcą robót była Wytwórnia Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska, Stargard. Podwójne powierzchniowe utrwalenie wykonane zostało od km 2+600 do km 5+140, tj. na odcinku o długości 2,54 km.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.

 • Chodnik we wsi Błędowo

Budowa chodnika w miejscowości Błędowo

Sfinansowaliśmy wykonanie budowy chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica. Łączny koszt inwestycji wyniósł. 31 365,00 zł
Realizacja zadania została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.
Wykonanie zadania nastąpiło przy wspófinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 14 944,50 zł.

 • Chodnik w Orłowie

Wspólnie z Gminą Płużnica sfinansowaliśmy budowę chodnika w Orłowie

Sfinansowaliśmy budowę chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m - łączna wartość inwestycji wyniosła 225 435,00 zł i wykonana została w 2018 r. 

Poniesione wydatki w kwocie 225 435,00 zł obejmują:

 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 5 535,00 zł;
 2. roboty budowlane: 219 900,00 zł.

Wykonanie zadania nastąpiło przy wspófinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 112 717,50 zł.

 • Chodnik w Nowej Wsi Królewskiej

Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej

W 2018 r. sfinansowaliśmy budowę chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m - łączna wartość inwestycji wyniosła 129 997,90 zł.

Poniesione nakłady finansowe obejmują:

 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1701C: 4 305,00 zł;
 2. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1707C: 3 075,00 zł;
 3. roboty budowlane – chodnik przy drodze powiatowej nr 1701C: 69 187,50 zł;
 4. roboty budowlane – chodnik przy drodze powiatowej nr 1707C: 53 430,40 zł.

Wykonanie zadania nastąpiło przy wspófinansowaniu przez Gminę Płużnica kwotą 64 998,95 zł.

Sfinansowaliśmy odbudowę konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przełomów na 17 drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3 016,50 m2 – 476 071,25 zł

Powiat Wąbrzeski w 2011 r. sfinansował odbudowa konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przełomów (wymiana podbudowy i wymiana nawierzchni) na 17 drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3 016,50 m2 – 476 071,25 zł. Roboty drogowe zostały wykonane na drogach: 1) nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno: a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 233,74 m2, b) wymiana nawierzchni: 72,28 m2; 2) nr 1423C Gołębiewo – Łopatki...

Dofinansowanie projektu Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie w wysokości 542 344,75 zł.

Planowany wydatek majątkowy w tym rozdziale obejmuje udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Dofinansowanie projektu Przebudowa ulic:750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”. 

Uchwałą Nr XVII/85/2016 z dnia 6 września 2016 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1711C Blizno – Książki za kwotę 298 932,68 zł

Realizacja zadania pierwotnie planowana była na rok 2020. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej (za kwotę 23 850,00 zł) wartość kosztorysowa znacznie przekroczyła możliwości finansowe Powiatu w roku 2020. Stąd zadanie zostało wprowadzone do budżetu na
rok 2021.

Na ogłoszony 25 czerwca 2021 r. przetarg na wykonanie robót budowlanych złożono 2 oferty o wartości: 318 858,68 zł i 470 046,96 zł. Z uwagi na przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie przetarg został unieważniony. Na drugi ogłoszony przetarg w dniu 14 lipca 2021 r. została złożona jedna oferta o wartości 298 932,68 zł przez firmę BAR-TECH Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin. Planowany termin zakończenia zadania: 29 październik 2021 r.

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie zadanie zostało objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – uchwała Nr XXVII/167/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków niewygasających wakujące termin realizacji zadania do 30 maja 2022 r.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 4+317 do km 4+550

Realizacja zadania została wprowadzona uchwałą Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. Pierwotnie zadanie obejmowało odcinek od km 4+089 do km 4+550 z dofinansowaniem w wysokości 50% przez Gminę Ryńsk.

Uchwałą Nr XXII/141/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ograniczyła zakres zadania do odcinka od km 4+317 do km 4+550 z jednoczesnym finansowaniem zadania wyłącznie ze środków własnych powiatu. Zadanie zostało zrealizowane w terminie za kwotę 130 000,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021

W 2021 r. sfinansowaliśmy przebudowę dróg powiatowych na odcinkach zdegradowanych w okresie zimowym 2020/2021: Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno od km 7+680 do km 7+810, Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 8+575 do km 8+690 i od km 9+545 do km 9+560, Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 10+150 do km 10+430, Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+735 do km 6+805 i od km 6+890 do km 7+100, Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+000 do 0+047.

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r.

W ramach zadania wykonano:

 1. przebudowano skrzyżowanie dróg powiatowych Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno (odcinek od km 7+662 do km 7+795) i Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice (odcinek od km 0+000 do 0+044) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 280,59m2: 102 306,07 zł;
 2. przebudowano drogę powiatową Nr 1701C Działowo - Stanisławki (odcinek od km 10+140 do km 10+420) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 905,22 m2: 138 566,46 zł;
 3. przebudowano drogę powiatową Nr 1703C Błędowo - Płużnica (odcinek od km 6+730 do km 7+007) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 657,88 m2 108 384,86 zł;
 4. przebudowano drogę powiatową 1424C Rywałd - Dębowa Łąka (odcinki od km 8+575 do km 8+690, od km 9+340 do km 9+490 i od km 9+545 do km 9+560 (przełom)) – wykonanie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej na pow. 1 523,50 m2 : 93 955,74 zł.

W 2020 r. sfinansowaliśmy remont przepustu pod drogą powiatową Myśliwiec-Książki

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1714 Myśliwiec – Książki w km 5+734 - koszt inwestycji wyniósł 248 815,47 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 248 815,47 zł obejmują:

 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 23 905,00 zł;
 2. roboty budowlane: 219 910,47 zł i zostały pokryte dochodami własnymi Powiatu.

Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Rywałd - Dębowa Łąka

W 2016 r. Powiat Wąbrzeski sfinansował wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m2. Wydatek wyniósł 64 238,60 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ze środków własnych powiatu. Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., Wąbrzeźno.

Dofinansowaliśmy przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie

W 2016 . udzieliliśmy dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie” w wysokości 191 597,00 zł.

Dotacja została udzielona Gminie Miasto Wąbrzeźno zgodne z uchwałą Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu. Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził przekazane przez Gminę Miasto Wąbrzeźno rozliczenie otrzymanej dotacji.

Kwotą 375 tysięcy złotych dofinansowaliśmy przebudowę drogi gminnej Orłowo-Ostrowo

Poniesione wydatki w wysokości 375 000 zł obejmują udzielenie dotacji celowej Gminie Płużnica na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo”. Udzielenie dotacji Gminie Płużnica nastąpiło zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Orłowo – Ostrowo”. Na podstawie przedłożonych dokumentów Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zatwierdził prawidłowość wykorzystania przez Gminę Płużnicę przekazanych środków.

Przekazaliśmy 300 tysięcy złotych na przebudowę drogi gminnej Orzechowo-Orzechówko

W 2014 r. udzieliliśmy dotacji Gminie Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 70303C Orzechowo – Orzechówko” w wysokości 300 000,00 zł. 

Udzielenie dotacji Gminie Wąbrzeźno zgodne jest z uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 r. Kwota 300 000,00 zł została przekazana Gminie Wąbrzeźno po przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 września 2014 r. przedłożonego przez Gminę Wąbrzeźno rozliczenia.

Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.

Współfinansowaliśmy wykonanie przebudowy drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka

W 2014 r. udzieliśmy dotację celową Gminie Książki na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka” w wysokości 70 000,00 zł.
Udzielenie dotacji Gminie Książki nastąpiło zgodnie z uchwałą Nr XXXI/175/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r.

Budowa oświetlenia w ciągu ul. Wolności (od ul. Gen. Hallera do Ronda Toruńskiego

W 2014 r. ponieśliśmy nakłady na realizację zadania „Budowa oświetlenia w ciągu ul. Wolności (od ul. Gen. Hallera do Ronda Toruńskiego”: 86 048,67 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

 1. wykonanie mapy dla celów projektowych: 1 845,00 zł,
 2. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 4 182,00 zł,
 3. opłaty za przyłącze energetyczne: 156,97 zł,
 4. wykonanie robót budowlano-montażowych (14 lamp): 78 634,70 zł,
 5. nadzór inwestorski: 1 230,00 zł.

Inwestycję sfinansowano ze środków własnych powiatu.

Przyznaliśmy dotację w wysokości 369 tysięcy złotych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na wymianę oświetlenia na ul. Wolności

Wydatek w wysokości 369 000 zł został poniesiony na udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno” – wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C).

Kwotą 100 tysięcy złotych dofinansowaliśmy przebudowę drogi gminnej Wałycz-Myśliwiec

Wydatek w wysokości 100 000,00 zł, w formie dotacji celowej dla Gminy Wąbrzeźno, został poniesiony zgodny z uchwałą Nr XXI/118/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz – Myśliwiec” oraz podpisaną w dniu 19 września 2012 r. umową o partnerstwie w realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Wałycz – Myśliwiec”. 

Sfinansowaliśmy przebudowę przepustu pod drogą w miejscowości Pólko

Powiat Wąbrzeski w 2011 r. sfinansował wykonanie przebudowy przepustu pod drogą nr 1701C Działowo – Stanisławki w km 13+347 w miejscowości Pólko. Koszt inwestycji wyniósł 157 724,99 zł.

Powiat dofinansował realizowaną przez Gminę Płużnica przebudowę drogi Błędowo-Goryń

Powiat Wąbrzeski w 2010 r. udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Płużnica na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 070105C Błędowo – Goryń w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" (jednostka realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe). Kwota dotacji wyniosła 74 583,56 zł.

Remont przepustu w miejscowości Kurkocin

W 2010 r. sfinansowaliśmy remont przepustu w miejscowości Kurkocin w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska (jednostką realizującą zadanie był Zarząd Dróg Powiatowych). Łączny koszt zadania wyniósł 16 909,04 zł.

W 2010 r. zakupiliśmy dwa pługi odśnieżne dla Zarządu Dróg Powiatowych

Powiat Wąbrzeski sfinansował zakup dwóch pługów odśnieżnych (jednostką realizującą zadanie był Zarząd Dróg Powiatowych). Łączny koszt zakupu wyniósł 43 798,00 zł.