Dziś nauka jutro praca III

 • Logo Unii Europejskiej

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł


Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 30.09.2021 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 171 osób, w tym 168 uczniów szkół (Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 3 nauczycieli Technikum Zespołu Szkół we Wroniu. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 

Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2021 roku.

 

 • spawarka20220705_115856

Dodatkowy sprzęt zakupiony w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”.

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie wzbogacił swoje wyposażenie o dodatkowy sprzęt ...

Przebieg realizacji projektu:

 • ZAJĘCIA Z ZS W WĄBRZEŹNIE

Trwają pozalekcyjne zajęcia - SERWIS BUFETOWY- w ramach projektu DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III

Istotne jest  nakrycie bufetu - ułożenie potraw w odpowiedniej kolejności, boczne powierzchnie upina się skirtingami. Młodzież kształcąca się w zawodzie TECHNIK  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZYCH ma możliwość rozwoju kreatywności z wykorzystaniem nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, odkrywania tajników food design’u w sztuce kulinarnej.

 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • Zespół Szkół w Wąbrzeźnie
 • zdjęcie10

Doposażenie pracowni w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Pracownia logistyki oraz pracownia technologii montażu w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie otrzymały sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone na potrzeby realizowanych zajęć. Pomoce zakupiono dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu ..

 • Zrzut ekranu (548)

Nabór na kurs spawania metodą MAG - "Dziś nauka jutro praca III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór na kurs spawania metodą MAG w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca III".

 • kursyKursy obrazek

Rozpoczęcie zajęć i kursów – ,,Dziś nauka jutro praca III"

Rok szkolny 2021/2022 już się rozpoczął. Uczniowie wrócili do szkół po prawie roku zdalnej nauki, dzięki czemu nasze działania projektowe mogą być w pełni realizowane. W tym roku w ramach projektów zaplanowaliśmy liczne kursy oraz zajęcia dodatkowe.

 • logo projektu

Rozpoczęcie zajęć i kursów – ,,Dziś nauka jutro praca III"

Rok szkolny 2021/2022 już się rozpoczął. Uczniowie wrócili do szkół po prawie roku zdalnej nauki, dzięki czemu nasze działania projektowe mogą być w pełni realizowane. W tym roku w ramach projektów zaplanowaliśmy liczne kursy oraz zajęcia ...

 • Dziewczyna pracująca przy biurku

Staże zawodowe 2021 zakończone

Wraz z końcem wakacji, zakończyły się nasze coroczne wakacyjne staże zawodowe, które odbywały się  w ramach projektów „Przez naukę do sukcesu III” i „Dziś nauka jutro praca III”.

 • dziewczyna na tle regałów z książkami trzymająca segregator

Ruszyły staże zawodowe

Jedni odpoczywają na pięknych plażach inni chodzą po górach, a część uczniów naszych szkół w tym samym czasie zdobywa swoje pierwsze doświadczenie na rynku pracy. 

 • Siedzący mężczyzna który spawa

Kurs spawania metodą MAG i TIG złączy pachwinowych w ramach projektu pn.: „Dziś nauka jutro praca III” rozpoczęty

Kursy spawania cieszą się dużą popularnością wśród uczniów objętych wsparciem w realizowanych przez Powiat Wąbrzeski projektach na przestrzeni kilku lat. 

 • zajęciazajęcia TOT DNJP III

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu trwają dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla technika organizacji turystyki

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego.  

 • Kurs barmańskikurs bar 4

Uczniowie Technikum w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie uczestniczą w kursie barmańskim w ramach projektu ” Dziś nauka jutro praca III”

Kurs barmański został zorganizowany dla 15 osób, którzy  chcą rozpocząć swoją przygodę z gastronomią oraz chcą podnieść własne kwalifikacje w zawodzie. Obecnie barmaństwo jest zajęciem interdyscyplinarnym.

 • REKRUTACJAREKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór 18 uczniów na staże zawodowe do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • REKRUTACJA

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu ,,Dziś nauka jutro praca III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór dla 24 uczniów na Kurs spawania metodą MAG i TIG złączy pachwinowych dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”

 • Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca III”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór 15 uczniów na Kurs barmański dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Uczennica przeglądająca dokumenty przy biurku

Zakończyły się staże zawodowe

Doświadczenie zawodowe pracowników jest cenną wartością na rynku pracy. Z pomocą zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przychodzi możliwość organizacji i odbycia stażu. Dla pracodawcy jest to komfortowa forma poznania potencjalnego pracownika oraz umożliwienie mu zdobycia umiejętności zawodowych.

 • Uczennice w trakcie stażu

Wakacyjne staże zawodowe w ramach projektu „ Dziś nauka jutro praca III”

Po raz kolejny grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie rozpoczęła płatne, wakacyjne staże zawodowe. Młodzież w okresie lipca i sierpnia będzie  zdobywała  umiejętności praktyczne u pracodawców na terenie powiatu wąbrzeskiego.

 • Uczennice w trakcie odbywania stażu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca III"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór 25 uczniów na staże zawodowe do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Sprzęt

Sprzęt komputerowy trafił do szkół

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Zespół Szkół we Wroniu otrzymał nowy sprzęt komputerowy i multimedialny dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”.

 • Nabór do projektu

Ogłaszamy nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.