Czym zajmuje się wydział?

Wykaz usług - czym zajmuje się wydział?

Wydział organizacyjny zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu i Komisji Rady, a także sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, Zarządu, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych, szkoleniowych pracowników, realizuje zadania z zakresu spraw obywatelskich, działalności stowarzyszeń, wojskowych i obsługi prawnej Starostwa.