Przebudowa drogi powiatowej Wielkie Pułkowo - Łobdowo

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 033 242,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 175 598,94 zł

 

CELE PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z drogą wyższej kategorii: drogą krajową 15,
 • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,
 • poprawa dostępności do terenów objętych inwestycjami mieszkaniowymi

EFEKTY

 • rozbudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2745 m,
 • przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami,
 • wykonanie istniejących przepustów drogowych,
 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości
 • odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów,
 • humusowanie i porządkowanie terenu,
 • ułożenie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • montaż barier energochłonnych u-14a,
 • wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

Realizacja:

 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie
 • droga w budowie