Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

 • Anna Wetzel - Kierownik Wydziału

Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

 Kierownik Wydziału Anna Wetzel

Pokój nr 208 II piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51  
wew. 158

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

Pracownicy wydziału: 

Anna Bieniek

Joanna Golba

Emilia Jóśko

pokój 209 - II piętro

tel. 56 688-24-51 wew. 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

Do podstawowych zadań Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji należą w szczególności:

 1. prowadzenie bieżącego monitoringu i bazy danych o środkach pomocowych Unii Europejskiej i innych środkach z funduszy zewnętrznych;
 2. przygotowywanie i sporządzanie wniosków o środki z funduszy zewnętrznych
 3. udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w przygotowaniu projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 4. utrzymywanie kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie problematyki regionalnej;
 5. przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego danych i zapytań dotyczących programów operacyjnych i problemów związanych z ich wdrażaniem;
 6. współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską dysponującymi funduszami pomocowymi;
 7. współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii rozwoju Powiatu;
 8. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 9. podejmowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć promujących Powiat w kraju i za granicą;
 10. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Powiatu w związkach i stowarzyszeniach, których zakres działania dotyczy promocji;
 11. przygotowywanie bieżących informacji do zamieszczenia w internetowym serwisie informacyjnym;
 12. przygotowywanie materiałów promocyjnych o Powiecie oraz nadzór nad przygotowaniem publikacji do druku;
 13. współpraca przy opracowywaniu materiałów publikowanych w prasie;
 14. przygotowywanie informacji do komunikatów prasowych o ważnych wydarzeniach w Powiecie i dbałość o aktualizację strony internetowej;
 15. przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Zarządu i Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z zakresu zadań stanowiska.

Przy znakowaniu pism Stanowisko używa symbolu „FZP”.