Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wąbrzeskiego

  • logo

Projekt pt.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wąbrzeskiego

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej

Całkowita wartość projektu: 1 221 706,61 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 811 499,11 zł 

Wkład własny: 410 207,50 zł

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego, a także ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej:

  • budynku nr 2 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie;
  • budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie;
  • budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Królowej Jadwigi 9 w Wąbrzeźnie.

Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynków dzięki zmniejszeniu strat ciepła, a także dzięki wymianie dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na stan środowiska naturalnego, ponieważ planowane działania termomodernizacyjne przełożą się na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanej ze spalaniem paliwa.

Zakończenie realizacji projektu 29.12.2017r.

  • autor: Anna Wetzel - kierownik wydziału ds. funduszy zewnętrznych i promocji w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie