Dziś nauka jutro praca II

 • RPO
 • Staże uczniów

Zakończenie staży zawodowych w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”

Od 1 lipca do 30 sierpnia 2019 roku uczestnicy projektu „Dziś nauka jutro praca II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowali staże zawodowe.
Do odbycia stażu w miesiącach lipiec – sierpień 2018/2019 roku  przystąpiło w sumie 113 uczestników projektu z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Branżowej I stopnia oraz Zespołu Szkół we Wroniu. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne zdobyte na stażach zawodowych mogli wykorzystać przygotowując się do pracy w wybranym zawodzie pod okiem opiekunów stażu. Wybór miejsca odbywania stażu był dostosowany do kwalifikacji zdobytych podczas kursu zawodowego zgodny z ich zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi.
W tym roku staże odbyły się w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., Hotel Rondo, P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „Drobud” Sp. z. o. o., Bar u Madzi w Wąbrzeźnie, Gospoda przy piecu, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Katarzynkach, Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Ampol-Merol Sp. z o.o.,, Urząd Miasta Wąbrzeźno.
Tak jak w latach ubiegłych okres realizacji każdego stażu wyniósł 150 godzin dla każdego ucznia u danego pracodawcy.
Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnił uczniom stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł, ubezpieczenie, badanie lekarskie w zakresie określonym dla danej branż, w której uczeń będzie odbywał staż, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.
 
Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80
Wkład własny: 244 771,20

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • 1. Staże
 • 2. Staże
 • 3. Staże
 • 4. Staże
 • 5. Staże
 • 6. Staże

Rusza nabór na zajęcia w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".


 OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU
„Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17
Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.
Formy wsparcia:
>>> Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów:

 • Mechaniczna obróbka skrawaniem (CKPiU);
 • Zajęcia pozalekcyjne z podwyższenia kompetencji zawodowych w mechatronice - sterowania mechatroniczne - domy inteligentne (CKPiU);

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
➢ w sekretariatach i na stronach internetowych:
>>> Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl
>>> na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
>>> w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 2-20 września 2019r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.
Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

 

 • staże

Trwają staże organizowane w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

Powiat Wąbrzeski po raz drugi już w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizuje staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych.

Od 1 lipca 2019 r rozpoczęły się pierwsze staże zawodowe u pracodawców dla uczniów.

Staże w tym roku odbędzie 43 uczniów w miesiącu lipcu i sierpniu z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Branżowej I stopnia oraz Zespołu Szkół we Wroniu.

 

Tak jak w latach ubiegłych okres realizacji każdego stażu wyniesie 150 godzin dla każdego ucznia u danego pracodawcy, który zapewni opiekuna stażysty nadzorującego i monitorującego pracę stażysty jak również odpowiednie warunki pracy w swoim zakładzie.

Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnia uczniom stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł, ubezpieczenie, badanie lekarskie w zakresie określonym dla danej branż, w której uczeń będzie odbywał staż, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.

 

Uczniowie  w tym roku odbywają staże w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., Hotel Rondo, P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „Drobud” Sp. z. o. o., Bar u Madzi w Wąbrzeźnie, Gospoda przy piecu, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Katarzynkach, Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Ampol-Merol Sp. z o.o.,, Urząd Miasta Wąbrzeźno.

Dzięki stażom zawodowym organizowanym w ramach projektu uczniowie mają możliwość sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy co daje możliwość do nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy.

 

Celem całego projektu, realizowanego od lutego 2018 r. jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020r.

 

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca II”

Nr RPKP.10.02.03-04-0009/17

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80

Wkład własny: 244 771,20

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrzynych i Promocji
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • staże
 • Targi
 • targi

Uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu na Międzynarodowych Targach Gdańskich Foodexpo - 2.

W dniu 31 maja 2019r., uczniowie Zespołu Szkól we Wroniu  z klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Gdańskich Foodexpo – 2,  w ramach realizowanego przez szkołę Projektu „ Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków UE oraz budżetu Powiatu Wąbrzeskiego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują poszczególne sektory w branży spożywczo-gastronomicznej, między innymi: rybny, mleczarski, cukierniczy.  Prezentowana była szeroka oferta produktów, ale również maszyn, urządzeń, środków utrzymania czystości, pojazdów dla branży spożywczej  z agregatami chłodniczymi.
Dzięki udziałowi w targach młodzież naszej szkoły mogła zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami oraz trendami w zakresie wytwarzania produktów spożywczych oraz ich serwowania.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 • autor: Zespół Szkół we Wroniu
 • targi
 • targi
 • targi
 • targi
 • targi
 • targi
 • targi
 • targi
 • Wierzchy
 • Wierzchy

Biwak we Wierzchach w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

W ramach projektu „Dziś nauka, jutro praca II”  20 uczniów z klas:  IV technikum ekonomicznego, III-hotelarskiego i obsługi turystycznej wraz z opiekunami- p. Aleksandrą Ługiewicz  i p. Hanną Kowalską uczestniczyło w trzydniowym biwaku w Wierzchach.
Wyjazd był kontynuacją zajęć z języka angielskiego zawodowego dla ekonomistów i hotelarzy. Program pobytu, oprócz zajęć językowych, obejmował gry i zabawy integracyjne w terenie, wykorzystując elementy pedagogiki przygody, której celem  jest uczenie się kompetencji społecznych poprzez doświadczenie, gry i zabawy zespołowe. Działania pedagogiki przygody najczęściej nastawione są na kształtowanie tzw. umiejętności miękkich. Kształtowanie wzajemnego zaufania w grupie (oraz uczniów do nauczycieli), umiejętności negocjacji, skutecznej komunikacji, poszukiwania niestandardowych rozwiązań, poszukiwania ukrytych talentów.
Nauka przez doświadczenie odbywająca się w terenie jest zazwyczaj bardziej lubiana przez uczniów niż tradycyjne formy nauczania, co często przekłada się na zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
Pobyt w Wierzchach dostarczył naszym uczniom niezwykłych wrażeń. Słoneczna pogoda, radosny nastrój uczestników i chęć działania potęgowały doznania. Liczne ćwiczenia i konkursy pokazały, że młodzież nasza potrafi się znakomicie bawić.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 • autor: Tekst i foto. Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • Wierzchy
 • ZSZ

Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego mechanik - monter maszyn i urządzeń.

W Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla mechaników- monterów maszyn i urządzeń.
Mechanik-monter maszyn i urządzeń buduje, instaluje i uruchamia maszyny, urządzenia lub ich podzespoły oraz wytwarza elementy maszyn lub dorabia brakujące. W związku z tym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi i maszyn. Zna podstawy materiałoznawstwa, budowy maszyn, obróbki metali różnymi metodami. Wykonuje przeglądy, konserwacje, naprawy, regulacje, próby techniczne po naprawach różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, diagnostycznych. Ponadto stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Potrafi także sporządzać i odczytać rysunki techniczne tradycyjne i maszynowe.
W związku z tym  program zajęć obejmuje przygotowanie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się w CKPiU. Wszelkie działania mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • autor: Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • Stocznia

Wyjazd klas mechanicznych do stoczni produkcyjnej Crist S.A.

Dnia 10 kwietnia 2019 roku uczniowie branży mechanicznej: technikum mechanicznego i branżowej szkoły zawodowej I stopnia o specjalności mechanik monter maszyn i urządzeń wraz z opiekunami: panem dyrektorem Stanisławem Bytnarem, panią Sandrą Różyńską i panem Arturem Zubko, odbyli wizytę studyjną w gdyńskiej stoczni produkcyjnej "Crist". Stocznia ta specjalizuje się w budowie okrętów i konstrukcji morskich. Jest m.in. jednym z liderów branży offshore. Obszar offshore to ogólnie pojęte budownictwo okrętów i urządzeń do montażu i budownictwa m.in. platform wiatrowych na morzu.

 Dla uczniów ZSZ, była to już druga wizyta w tej stoczni w przeciągu kilku lat. Ponownie towarzyszyło nam bardzo miłe przyjęcie. Nasi mechanicy rozpoczęli wizytę od krótkiej prelekcji na temat działalności firmy, następnie zapoznali się z procesem budowy konstrukcji stalowych budownictwa morskiego. Zapoznali się z maszynami stosowanymi w procesach produkcyjnych, a także zobaczyli proces montażu w jednym z największych "suchych doków" przy Bałtyku.

 

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • autor: Tekst i foto: Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • Stocznia
 • Stocznia
 • Stocznia
 • Stocznia
 • Stocznia
 • Stocznia
 • Stocznia
 • Stocznia
 • Stocznia
 • utp

Wycieczka uczniów ZSZ Wąbrzeźno na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz do firmy Siropol w Bydgoszczy.

Dnia 28 marca 2019 roku, grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyła wizytę studyjną w bydgoskim zakładzie Siropol oraz  na wydziale Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.       
Firma Siropol zrzeszona w ramach Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, zajmuje się produkcją elementów z tworzyw sztucznych, a także wykonawstwem i naprawą form wtryskowych. Uczniowie kierunków mechanicznych i mechatronicznych mogli zapoznać się z szeroko pojętą technologią produkcji tworzyw począwszy od etapu produkcji formy wtryskowej, poprzez suszenie i mieszanie materiałów wejściowych, a także na samej produkcji skończywszy. Uczestnicy wycieczki zapoznali się również z bogatym asortymentem produkowanych elementów. Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta na wydziale Inżynierii Materiałowej bydgoskiego UTP. Młodzież zapoznała  się z metodami badania wytrzymałości tworzyw sztucznych, a także z oferowanymi przez uczelnię kierunkami studiów wyższych o profilu technicznym i przetwórstwa tworzyw.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • autor: Tekst i foto: Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • utp
 • utp
 • utp
 • utp
 • utp
 • utp
 • utp
 • Prawo jazdy

Kurs na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” na finiszu.

40 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych, Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie i Technikum w Zespole Szkół we Wroniu odbywa obecnie swoje ostatnie godziny zajęć praktycznych w ramach kursu na prawo jazdy kat. B. Kursanci poznają m.in. od podstaw budowę, obsługę i eksploatacja samochodu osobowego, ogólne zasady poruszania się samochodem po drodze w tym zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Nauczą się oceniać warunki na drodze w tym widoczność, nawierzchnie, ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój jak również zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej.

Te wszystkie umiejętności pozwolą na przygotowanie się do egzaminu wewnętrznego, a następnie egzaminu państwowego prowadzonego przez  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, dzięki któremu uczestnik otrzyma dokument zezwalający na prowadzenie pojazdu kat. B.

 

 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • prawo jazdy
 • Targi

Wycieczka uczniów ZSZ Wąbrzeźno na Targi INNOFORM® do Bydgoszczy w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”.

W Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w dniach 12-14 marca 2019 r. odbyła się III edycja Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® 2019. Wydarzenie organizowane było przez Bydgoski Klaster Przemysłowy, który zrzesza kilkadziesiąt firm.
Dnia 14 marca bieżącego roku uczniowie technikum mechanicznego i mechatronicznego gościli na Targach Innoform w Bydgoszczy. Młodzież mogła zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, spawalnictwa, obróbki skrawaniem. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach i pokazach zorganizowanych przez wystawców. Innowacyjne technologie, nowoczesne produkty i realna szansa na owocną biznesową współpracę to niewątpliwe atuty Targów INNOFORM®.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • autor: Tekst i foto. Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • Targi
 • Targi
 • Targi
 • Targi
 • Targi
 • Targi
 • Targi
 • Carving

Kreatywny kurs carvingu

Carving – to sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach wywodząca się z Dalekiego Wschodu. W krajach azjatyckich znany jest już od co najmniej kilkuset lat.

Na początku XXI w. carving stał się popularny także w innych częściach świata, w tym w Europie. Dziś jest także dyscypliną w kulinarnych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Najpopularniejszymi owocami i warzywami używanymi w carvingu są arbuzy, melony, papaje, ananasy, rzodkiewki , selery, marchewki, kalarepy, buraki i jabłka. Najczęściej tworzy się motywy roślinne, czasem zwierzęce.

Szkolenie z carvingu na poziomie podstawowym to początek drogi na szlaku rzeźbienia w warzywach i owocach. Praktyczną stronę carvingu miały okazję poznać uczennice Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu oraz Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Na kursie, który odbył się 23 marca 2019 r. 25 – osobowa grupa adeptek sztuki kulinarnej szkoliła umiejętności w tym zakresie sposobu prawidłowego trzymania i używania noży do carvingu, wykonywania podstawowych rzeźb z rzodkiewek i jabłek i te bardziej skomplikowane: róże rzeźbione z kalarepy, melona i arbuza, łabędzie z jabłek, szyszki z marchewki oraz liście z cukinii. Ważnym praktycznym elementem kursu była możliwość wykonania indywidualnej rzeźby, co pozwoliło kursantkom na wykazanie się nie tylko umiejętnościami, ale i wyobraźnią.

Każdy z uczestników kursu otrzymał dyplom oraz certyfikat potwierdzający nowe, profesjonalne umiejętności.

Kurs został zrealizowany w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • autor: Tekst: Zespół Szkół we Wroniu Foto.: EUR Consulting Sp. z o. o.
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving
 • carving

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu "Dziś nauka jutro praca II".

 • RPO
 • ZSZ

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego dla technika ekonomisty w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

 W Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Znajomość języka obcego jest ważnym elementem kształcenia zawodowego, a obecna sytuacja na europejskim rynku pracy wymaga od potencjalnego pracownika znajomości języka obcego ogólnego i zawodowego na wysokim poziomie. Założeniem tych zajęć jest przygotowanie ucznia do posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, ale przede wszystkim w sytuacjach zawodowych oraz poznanie terminologii fachowej. Program zajęć także uwzględnia doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, czytania oraz słuchania często w postaci integracji tych czterech umiejętności. Dokładna analiza potrzeb uczniów wykazała, iż przejawiają oni głęboka potrzebę własnego rozwoju w postaci doskonalenia umiejętności językowych.  Część zajęć prowadzona jest  metodą projektu. To sprowadzona i ulubiona forma pracy, daje uczniom swobodę pracy twórczej, mobilizuje do większej aktywności, powoduje chęć rywalizacji w osiąganiu wyznaczonych celów. To z kolei prowadzi do lepszych wyników i większego samorozwoju i samorealizacji. Ważna jest również forma wystąpień przed grupą na forum, która  przygotowuje młodzież  do przyszłej pracy zawodowej.

 

Zajęcia  pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego dla technika ekonomisty realizowane są w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

 • autor: Tekst i foto: Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • ZSZ
 • Wronie

Ciąg dalszy realizacji zajęć w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”.

W technikach trwają  zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do zdobycia kwalifikacji w zawodzie, podnoszące kompetencje językowe (język angielski) oraz szkolenia i kursy doskonalące umiejętności i/lub dające dodatkowe uprawnienia.

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe wsparcie dla uczniów służące uzyskaniu, uzupełnieniu wiedzy i
umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 stycznia 2020 roku.

 

 • autor: Tekst: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji Fot.: ZS Wronie
 • Wronie
 • Wronie
 • Wronie
 • Wronie
 • Wronie
 • Wronie
 • Prawo jazdy
 • znak

Kurs na prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” rozpoczęty.

5 lutego 2019 roku rozpoczęły się teoretyczne zajęcia kursu prawa jazdy kat. B dla 40 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych,  Szkoły Branżowej I Stopnia w Wąbrzeźnie i Technikum w Zespole Szkół we Wroniu.  Szkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne zostaną przeprowadzone przez  Akademię Nauki i Techniki Jazdy Collage w Wąbrzeźnie.
Kurs teoretyczny ma obejmować 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu przepisów ruchu drogowego i ratownictwa medycznego, natomiast szkolenie praktyczne mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B będzie trwało minimum 30 godzin zegarowych na osobę.
Po ukończeniu kursu Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny.
Szkolenie ma na celu przyswojenie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej w bezpiecznym kierowaniu pojazdem jak i uzyskanie państwowego dokumentu prawa jazdy, który będzie potwierdzony państwowym egzaminem teoretycznym jak praktycznym z jazdy, przeprowadzany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.  

Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym w części teoretycznej i praktycznej zostanie zrefundowany w całości w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca II".

 

 • autor: Tekst: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji Fot.: Akadamia Nauki i Techniki Jazdy College
 • Prawo jazdy
 • Prawo jazdy
 • Prawo jazdy
 • Prawo jazdy
 • Prawo jazdy
 • Prawo jazdy
 • Prawo jazdy
 • logo

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  drugi nabór uczniów do projektu pt.: Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.
 Formy wsparcia:
-Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów
-Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Projekt skierowany jest dla uczniów techników i szkoły branżowej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski, tj.:
a)Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie:
 – Technikum: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej;
– Szkoły Branżowej I Stopnia: mechanik-monter maszyn i urządzeń, sprzedawca; klasy wielozawodowe.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
-w sekretariatach i na stronach internetowych:
-Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl
-Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
-Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl
-na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
-w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208, 209.
Termin składania dokumentów: 9 listopada 2018 r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówki objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

 • Egzamin dla spawaczy

Egzamin dla spawaczy metodą TIG 141

   W dniu 07.07.2018 r. odbył się egzamin dla spawaczy metodą TIG 141. W ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” ośmiu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wzięło udział w kursie spawania. Po 90 godz. zajęć praktycznych nadszedł czas na zweryfikowanie ich wiedzy i umiejętności. Pod czujnym okiem egzaminatora kursanci wykonywali łącza w określonej pozycji spawalniczej. Po części praktycznej kursanci zostali przepytani z zakresu wiedzy teoretycznej, jaką powinien posiadać każdy certyfikowany spawacz. Zarówno egzamin praktyczny, jak i teoretyczny wszyscy zdali, dzięki dobremu przygotowaniu przez nauczyciela CKPiU. Teraz pozostaje już tylko czekać na odbiór książeczek i certyfikatów spawalniczych. Dzięki takim kursom uczniowie nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które są niezbędne na rynku pracy, ale także poznają „od kuchni” nowy zawód. Raz jeszcze wszystkim gratulujemy pozytywnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w karierze spawalniczej. 

 • Egzamin dla spawaczy
 • Egzamin dla spawaczy
 • Egzamin dla spawaczy
 • Egzamin dla spawaczy
 • Egzamin dla spawaczy
 • logo

Uczniowie szkół zawodowych rozpoczęli staże zawodowe u pracodawców w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II”.

   Powiat Wąbrzeski w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 realizuje staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych.

   Od 2 lipca bieżącego roku rozpoczęły się pierwsze staże zawodowe u pracodawców dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie. Swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne będą doskonalić technicy informatycy, logistycy, hotelarze, technicy obsługi turystycznej,  mechatronicy, ekonomiści oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych. Staże rozpoczęło 51 uczniów w miesiącu lipcu, natomiast w sierpniu bieżącego roku realizację staży rozpocznie kolejnych 20 uczniów. W projekcie przewidzianych jest łącznie 130 staży.  Kolejne zostaną zrealizowane w lipcu i sierpniu 2019r.

Okres realizacji każdego stażu wyniesie 150 godzin dla każdego ucznia u danego pracodawcy, który zapewni opiekuna stażysty nadzorującego i monitorującego pracę stażysty jak również odpowiednie warunki pracy w swoim zakładzie.

Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnia uczniom stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł, ubezpieczenie, badanie lekarskie w zakresie określonym dla danej branż, w której uczeń będzie odbywał staż, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.

Współpracę przy realizacji projektu podjęło 24 pracodawców. Uczniowie technikum odbywają staże w przedsiębiorstwach: Ergis S.A., MKF- Ergis S.A., Reflex-Polska Sp. z o.o., PPHU Dariusz Dziewięcki, MI-DOM MICHAŁ SMOLEŃSKI, Biuro Turystyczne COPERNICANA,  WnoNet, Oaza Bis Sp. z o.o.-Bartłomiej Biestek, VERONI – Bogusław Warżel, WORWO Sp. z o.o., P.Z. MARK-POL Marek Jasiński, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., ZPU HYDRO-VACUUM Wąbrzeźno Sp. z o.o., Ampol-Merol Sp. z o.o.,  Restauracja Zamkowa, Gospoda przy piecu, Kuźnia Smaków,  FATOM-  Tomasz Górecki, WDK w Wąbrzeźnie oraz w Urząd Gminy Dębowa Łąka, Urząd Gminy Ryńsk, Urząd Miasta Wąbrzeźno, Urząd Gminy w Płużnicy i Urząd Gminy Gruta.

Celem całego projektu, realizowanego od lutego 2018 r. jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020r.

 

   Dzięki uczestnictwie w projekcie uczniowie podniosą swoje umiejętności praktyczne, zyskają doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy i wiedzę na temat zawodu. Realizacja tego działania przyczynia się do większej współpracy szkół z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.   

 

   Wartość projektu wynosi 1 631 808,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 387 036,80 zł). Wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego wyniesie 244 771,20 zł.

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Dzrwi otwarte zsw
 • logo

DZRZWI OTWARTE W ZS WE WRONIU

   W dniu 26 kwietnia 2018r w Zespole Szkół we Wroniu goszczono uczniów III klas gimnazjów z całego Powiatu. Podczas Drzwi Otwartych młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami danych zawodów. Dla wszystkich gości organizatorzy przygotowali kawiarenkę i słodki poczęstunek.

 

    Podziękowania należą się uczniom jak również nauczycielom zaangażowanym w to wydarzenie.

 

   Wydarzenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”.

 • DSC_0300.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0302.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0303.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0304.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0305.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0310.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0311.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0317.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0318.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0322.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0323.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0325.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0328.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0329.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0330.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0333.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0334.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0336.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0339.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0343.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0347.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0350.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0353.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0358.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0362.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0369.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0370.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0371.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0372.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0373.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0374.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0375.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0376.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0377.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0378.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0381.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0382.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0383.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0392.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0393.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0394.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0395.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0396.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0401.JPG Drzwi otwarte zsw
 • DSC_0404.JPG Drzwi otwarte zsw
 • drzwi otwarte
 • logo

DRZWI OTWARTE W ZSZ W WĄBRZEZNIE

   Dnia 24.04.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyły się Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów z Powiatu Wąbrzeskiego.
W poszczególnych salach na młodych gości czekały m.in. ciekawe prezentacje kierunków, wystawy, fotobudka i mały poczęstunek w zorganizowanej na ten czas kawiarence. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko doradców zawodowych. Dziękujemy gościom za przybycie oraz nauczycielom i uczniom za pomoc w organizacji tego dnia.

   Wydarzenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”.

 • DSC_0215.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0216.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0218.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0222.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0227.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0231.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0232.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0233.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0248.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0249.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0252.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0254.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0256.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0257.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0258.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0261.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0262.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0265.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0266.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0267.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0268.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0269.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0270.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0271.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0275.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0277.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0279.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0280.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0283.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0284.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0285.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0286.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0288.JPG Drzwi otwarte
 • DSC_0289.JPG Drzwi otwarte
 • logo

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca II”

Nr RPKP.10.02.03-04-0009/17

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 1 631 808,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 387 036,80

Wkład własny: 244 771,20

 

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.01.2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 252 osób, w tym 250 uczniów Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu oraz Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie oraz 2 nauczycieli. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie ze Szkoły Branżowej I stopnia. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy, pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Objęty wsparciem nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

 

Projekt zostanie zrealizowany do 31 stycznia 2020 roku.