Ośrodek interwencji kryzysowej

 • Siedzący mężczyzna

Ośrodek interwencji kryzysowej

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie, świadczona jest pomoc w następujących sytuacjach:

 • przemocy w rodzinie;
 • kryzysów małżeńskich;
 • przeżyć traumatycznych;
 • sieroctwa;
 • żałoby;
 • zachowań samobójczych;
 • klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych;
 • kryzysów rozwojowych i problemów wychowawczych.

Jeśli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc masz możliwość uzyskania porad psychologa.

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

Pamiętaj ofiarą przemocy może być każdy:

 • dziecko;
 • osoba z niepełnosprawnościami;
 • osoba starsza;
 • małżonek;
 • partner.