Bieżące remonty obiektów użyteczności publicznej

  • TERMOMODERNIZACJA POWIAT WĄBRZESKI

Najważniejsze bieżące prace remontowe zapewniające bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz budynków użyteczności publicznej

2003 rok – 630 000 zł
Budowa kotłowni olejowej w Zespole Szkół we Wroniu.    
- koszt inwestycji wyniósł ok. 169 tys. zł
- udział środków własnych - 95 tys. zł (PFOŚiGW)
   - pozostałe środki w wysokości 74 tys. zł to uzyskane środki z części oświatowej subwencji ogólnej.
Remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.  Remont polegał na wymianie pokrycia dachu - wymiana dachówki  i naprawa dachu za kwotę 380 tys. zł oraz wymiana stolarki okiennej za kwotę 81 tys. zł:  - środki własne powiatu to 300 tys. zł  - pozostałe środki to dotacje z PAOW - 161 tys. zł

 
2005 rok – 93 614 zł
Wymiana 17 szt. Okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 45 669 zł
Wymiana 15 szt. Okien w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, remonty łazienek, ubikacji, wymiana drzwi wejściowych, elewacja szkoły – 35 945 zł
Wymiana 4 szt. Okien w internacie Zespołu Szkół we Wroniu – 12 000 zł


2006 rok – 56 092,12 zł
Wymiana 22 szt. Okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 43 893,94 zł
Wymiana 4 szt. Okien w internacie Zespołu Szkół we Wroniu – 12 198,18 zł


2007 rok – 54 341,24 zł
Bieżące remonty Domu Pomocy Społecznej – częściowa wymiana okien, drzwi, remonty – 32 246,59 zł
Remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – naprawa i konserwacja kotłowni, dźwigu, wymiana okien – 22 094,65 zł


2008 rok – 141 649,61 zł
Wymiana 16 okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – 22 029,47 zł
Remonty, w tym wymiana 16 okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 60 120,00 zł
Remonty, w tym wymiana okien w Zespole Szkół we Wroniu i w interacie (39 okien internatu, wymiana drzwi) – 81 500,14 zł


2009 rok – 669 604,24 zł
Termomodernizacja budynków i wymiana okien – 474 473,27 zł, w tym:
1.    Ocieplono budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 320 000 zł
2.    Ocieplono budynek Domu Pomocy Społecznej 145 879,25 zł
3.    Wymieniono 9 okien w budynku Domu Pomocy Społecznej 8 600,00 zł
Remonty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym wymiana 9 okien, drzwi – 60 812,52 zł
Remonty w tym wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie – 29 714,45 zł
Remonty w Zespole Szkół we Wroniu, w tym wymiana okien i drzwi – 104 604,00 zł


2010 rok – 108 819,75 zł
Remont pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym wymiana okien – 29 172,54 zł
Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien – 79 647,20 zł


2011 rok – 117 869,21 zł
Wymiana drzwi w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 6 000 zł
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące – wymiana okien – 22 000,00 zł
Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – 89 867,21 zł


2012 rok – 330 250,80 zł
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 267 231,00 zł
Wymiana 18 okien w internacie Zespołu Szkół we Wroniu – 30 745,08 zł
Wymiana 13 okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowanym w Dębowej Łące – 22 220,00 zł
Wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 10 054,72 zł


2013 rok – 53 800 zł
Wymiana okien w budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu – 11 800 zł
Wymiana okien w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 42 000 zł


2014 rok – 37 463,55 zł
Wymiana okien w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 10 000 zł
Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół we Wroniu – 6 000 zł
Remonty w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w tym m.in. konserwacje wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem – 8 963,55 zł
Prace remontowe w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Bliżnie w tym wymiana drzwi – 12 500 zł


Rok 2015 – 537 772,85 zł
Wymiana 30 okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 41 115,00 zł
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji – 493 657,85 zł


Rok 2016 - 302 793,13 zł
Termomodernizacja butynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie części dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 56 175,99 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – nowe skrzydło – 170 989,98 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – odnowienie elewacji budynku szpitala – Poniesiony wydatek w wysokości 75 627,16 zł objął pokrycie 50% kosztów odnowienia elewacji


Rok 2017 – 1 327 345,52 zł
Wymiana drzwi wejściowych na stołówkę w Zespole Szkół we Wroniu – 4 800 zł
Wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 29 950,50 zł
Termomodernizacja budyków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), budynek nr 2 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, budynek Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi – 1 292 595,02 zł

Rok 2018 – 91 169,50 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 51 169,50 zł
Wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące – 40 000 zł