Dziś uczeń - jutro pracownik

 • logo projektu

Informacje o projekcie:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Projekt: "Dziś uczeń - jutro pracownik"

Okres realizacji Projektu: 02.08.2010 - 29.07.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
 • Uczniowie pracujący przy komputerach
 • logo projektu
 • logo projektu

Rozpoczęły się zajęcia

W ostatni weekend września, trzydziestoosobowa grupa uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu wraz z pedagogami wyjechała na zajęcia integracyjne do Fortu IV w Toruniu. Młodzież zwiedzała toruńską Starówkę i zamek krzyżacki. Na terenie Fortu uczestniczyła w atrakcyjnych zajęciach, które pozwoliły w niecodzienny sposób spędzić wolny czas, ale przede wszystkim umożliwiły lepsze poznanie się i współpracą w różnych warunkach.

Być może taki sposób zaznajamiania się z nowymi kolegami i nauczycielami ułatwi uczestnikom zajęć adaptację w szkołach ponadgimnazjalnych i pomoże pokonać związany z tym stres.

Zajęcia te rozpoczęły realizację na terenie szkół projektu pn. âDziÅ uczeÅ-jutro  pracownikâ w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ Ludzki. ZajÄcia pokazujÄce, w jaki sposób  bawiÅa siÄ mÅodzież w Forcie - można zobaczyÄ na stronie internetowej ZespoÅu SzkóŠZawodowych:  http://zszwabrzezno.neostrada.pl/

drukuj (Rozpoczęły się zajęcia)

 • autor: Anna Wetzel, data: 2010-10-12

Co oferujemy w ramach projektu?

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I i II, prowadzone z wykorzystaniem multimediów w wymiarze 30 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planuje się utworzenie 2 grup po 15 uczniów każda. Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu, po lekcjach.
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem multimediów w wymiarze 39 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planujemy utworzenie 1 grupy złożonej z 15 uczniów ZSZ i ZS we Wroniu. Zajęcia będą odbywały się w ZSZ w Wąbrzeźnie w soboty w blokach po 4-5 godzin.
 3. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego prowadzone częściowo w formach warsztatowych na terenie ZSZ w Wąbrzeźnie, a częściowo w formie intensywnej weekendowej w Wierzchach k. Tlenia pod kierunkiem moderatora korzystającego z doświadczeń pedagogiki przygody. Planuje się utworzenie piętnastoosobowej grupy, złożonej z uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu. Łączny wymiar zajęć – 30 godzin. 
 4. Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki z wykorzystaniem platformy on- Line „Matematura”, realizowane w wymiarze 30 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planuje się utworzenie 3 grup o zróżnicowanym poziomie wiedzy z przedmiotu po 15 uczniów w każdej grupie. Zajęcia będą odbywały się w ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu. 
 5. 5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, prowadzone w wymiarze 39 godzin w okresie do października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planuje się utworzenie 1 piętnastoosobowej grupy, złożonej z uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu. Zajęcia będą odbywały na terenie ZSZ w Wąbrzeźnie, w soboty, w blokach trwających 4-5 godzin. 
 6. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla 15 uczniów z ZSZ i ZS we Wroniu zainteresowanych pogłębianiem znajomości języka, realizowane częściowo w formie weekendowych intensywnych zajęć warsztatowych zorganizowanych w miejscowości Wierzchy k. Tlenia. Łączny wymiar zajęć - 30 godzin. 
 7. Zajęcia integracyjne dla 30 uczniów klas I z Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół we Wroniu, pomagające im poznać kolegów i koleżanki oraz szybciej zaadaptować się w nowych szkołach. Zajęcia odbędą się w ostatni weekend września, w Forcie w Toruniu. 
 8. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, pomagające uczestnikom w określeniu indywidualnych planów kariery zawodowej w oparciu o diagnozę własnych możliwości i wiedzę o rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w ZSZ w Wąbrzeźnie oraz w Toruniu – w Wyższej Szkle Bankowej i Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. Ich uczestnikami będzie 24 uczniów z ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu.
 9. Zajęcia warsztatowe dla 10 uczniów technikum informatycznego z zakresu zarządzania bezprzewodowymi sieciami komputerowymi, oparte o materiały Akademii CISCO. Zajęcia odbywać się będą w ZSZ we Wroniu.
 10. Zajęcia laboratoryjne z zakresu mechatroniki i robotyki dla 20 uczniów technikum mechatronicznego, przygotowujące do egzaminów zawodowych i studiów technicznych. Będą realizowane w soboty w CKP w Toruniu oraz w ZSZ w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 80 godzin. 
 11. Szkolenie zawodowe barmańskie dla 12 uczniów technikum hotelarskiego prowadzone w wymiarze 30 godzin w placówce szkoleniowej w Toruniu. 
 12. Zajęcia z zakresu stosowania nowoczesnych technik fryzjerskich, wizażu i stylizacji dla 12 uczniów technikum fryzjerskiego, realizowane w wymiarze 42 godzin w pracowni CKP w Wąbrzeźnie. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 6 godzin.
 13. Zajęcia z montażu instalacji wodno – kanalizacyjnych i hydrauliczno – elektrycznych dla 10 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej realizowane w CKP w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 40 godzin. Zajęcia będą się odbywały w soboty , w blokach po 5 godzin.
 14. Zajęcia dla uczniów technikum mechatronicznego uczące podstaw cięcia elektrycznego, spawania i obróbki skrawaniem – w wymiarze 40 godzin. Zajęcia będą odbywały się w CKP w Wąbrzeźnie w soboty w blokach po 5 godzin. 
 15. Zajęcia z podstaw kowalstwa artystycznego, metaloplastyki zdobniczej i użytkowej dla 10 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, realizowane w CKP w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 40 godzin. Zajęcia będą odbywały się w soboty w blokach po 5 godzin.
 16. Mój biznes w Internecie – zajęcia dla 10 uczniów technikum, uczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu, w łącznym wymiarze 30 godzin prowadzone w CKP w Wąbrzeźnie.

drukuj (Co oferujemy w ramach projektu?)

 • autor: Małgorzata Piaskowska, data: 2010-08-31