Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wroniu

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2018 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 27 grudnia 2018 r. Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansował realizację w/w zadania w wysokości 841.143,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Celem zadania jest prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 40 osób, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które w wyniku upośleedzenia wymagają pomocy w życiu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia  zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji życiowej.


Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku przez sześć godzin dziennie w przestronnych komfortowo wyposażonych salach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.


Uczestnikami mogą być mieszkańcy Gminy Wąbrzeźno, gmin ościennych i miasta Wąbrzeźno. Ilość miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wniosku o skierowanie do placówki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 12/1, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 687 75 38 / 39

Wniosek o przyjęcie do ŚDS we Wroniu można pobrać klikając TUTAJ

Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu:

Otwarcie Nowego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu

Dnia 1 grudnia 2017 r., odbyło się otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Ośrodek jest  profesjonalną placówką dziennego pobytu, której głównym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych do samodzielnego życia.  Placówka ma swoją siedzibę we Wronie i jest przeznaczona dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.


W otwarciu ośrodka uczestniczyli Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Bożena Szpryniecka, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała, Prezes Stowarzyszenia „Szansa na Zdrowie” dr Izabela Zacharska-Quaium, Wiceprezes Stowarzyszenia „Szansa na Zdrowie” Zdzisława Stachowska, Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik, Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przybyłowska,  Sekretarz Gminy Książki Grażyna Cywińska, Skarbnik Gminy Ryńsk Jolanta Szablewska, Kierownicy i Dyrektorzy instytucji pomocy społecznej z terenu Powiatu Wąbrzeskiego oraz Golubsko-Dobrzyńskiego.


Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie  „Szansa na Zdrowie” w ramach zadania zleconego przez Powiat Wąbrzeski.


Starosta Wąbrzeski wraz z prezesem Stowarzyszenia panią dr Izabelą Zacharską-Quaium dokonali uroczystego przecięcia wstęgi otwierającej ośrodek.


Zajęcia i treningi w środowiskowym domu odbywać się będą w pracowni kulinarnej, gospodarstwa domowego, pracowni artystyczno-plastycznej, pracowni rękodzielnictwa i krawiectwa,  komputerowej  i  rehabilitacyjnej przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin będą prowadzone zajęcia w uczestnikami.  

Pobyt uczestników finansowany jest ze środków dotacji celowej Wojewody, dowóz do ośrodka wsparcia jest bezpłatny.  

 • 1. Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu
 • 2. Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu
 • 3. Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu
 • 4. Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu
 • 5. Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu

Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wroniu

W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się „Śniadanie Wielkanocne” przygotowane przez uczestników i terapeutów Środowiskowych Domów Samopomocy we Wroniu prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście m.in. Ks. Jan Kalinowski Proboszcz Parafii pw. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wójt Gminy Ryńsk Władysław Łukasik, lek. med. Md. Khalilul Quaium, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Justyna Przybyłowska wraz z pracownikiem Joanną Krause.   

Uczestnicy obu Domów zaprezentowali się w okolicznościowym występie przybliżając zgromadzonym nadchodzące Święta Wielkiej Nocy oraz złożyli Wszystkim życzenia świąteczne. Do życzeń dołączyli zaproszeni Goście wyrażając podziękowania i zaangażowanie kadrze ŚDS-ów za pracę na rzecz drugiego człowieka i stworzenia atmosfery domowej dla uczestników, a samym uczestnikom życząc wszelkiej pomyślności i radości z nadchodzących Świąt. Po życzeniach wszyscy zasiedli do tradycyjnego Wielkanocnego Śniadania.

    

 • 1. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 2. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 3. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 4. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 5. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 6. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 7. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 8. Spotknie w ŚDS we Wroniu
 • 9. Spotknie w ŚDS we Wroniu

I rocznica działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu

7 grudnia 2018 roku świętowaliśmy pierwszą rocznicę działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu.  W wydarzeniu wzięli udział Pani Izabela Zacharska Quaium Prezes Stowarzyszenia Szansa na Zdrowie, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Justyna Przybyłowska, Burmistrz Wąbrzeżna Tomasz Zygnarowski, Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna Wojciech Trzciński, Zastępca Wójta Gminy Ryńsk Łukasz Gapiński, Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury Gizela Pijar, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Bykowska, Ksiądz Jan Kalinowski, przyjaciele i sympatycy placówki.


Podczas uroczystości z ust gości padło wiele ciepłych słów, w których podkreślano ogromne znaczenie funkcjonowania placówki na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, a także fakt, iż Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, gdzie odkrywane są talenty, gdzie zawiązują się przyjaźnie, gdzie panuje rodzinna atmosfera.


Prezes Stowarzyszenia Szansa na Zdrowie oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Odział II we Wroniu podziękowali pracownikom za ich poświęcenie, ogrom pracy jaki wykonują w służbie na rzecz drugiego człowieka. Podopieczni wraz z pracownikami Domu przygotowali występy artystyczne, a także prezentację zdjęć ze wspólnych wycieczek, zabaw, spotkań integracyjnych i codziennych zajęć. Zgromadzeni goście mieli również możliwość obejrzenia reportażu z działalności Domu zrealizowanego przez Miejską Telewizję Kablową. Uroczystość zakończono odśpiewaniem tradycyjnego „Sto lat…” oraz jubileuszowym tortem.

 • 1. I rocznica działalności ŚDS Oddział II we Wroniu
 • 2. I rocznica działalności ŚDS Oddział II we Wroniu
 • 3. I rocznica działalności ŚDS Oddział II we Wroniu