Aktywny samorząd

  • logo

Program „Aktywny samorząd” w roku 2024

Głównym celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski AS M II 2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • loga

Moduł II programu „Aktywny samorząd” w roku 2024.  Zmiana adresatów wsparcia.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

  • Logo Aktywny Samorząd

Program „Aktywny samorząd”

 Głównym celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/ 

oraz w załączniku poniżej.

Środki finansowe dla studentów w programie „Aktywny samorząd” Moduł II w roku 2023

Moduł II programu „Aktywny samorząd” dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji osób pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Przez naukę w szkole wyższej należy rozumieć: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia), prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

WNIOSKI AS MODUŁ I 2023