Remont drogi powiatowej Ryńsk-Sierakowo

 • Remont drogi Ryńsk - Sierakowo

Trwa kompleksowy remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk – Sierakowo

W ramach prowadzonego remontu drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk – Sierakowo wykonawca zakończył układanie warstwy profilowej drogi, wykonał perony autobusowe, a aktualnie układana jest warstwa ścieralna nawierzchni.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

 • Remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m2 oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
 • Ścinkę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem;
 • Remont 1 skrzyżowania z drogą powiatową oraz 3 skrzyżowań z drogami gminnymi;
 • Wykonanie peronów autobusowych;
 • Oczyszczenie i konserwacja istniejących rowów przydrożnych;
 • Wykonanie oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych D-6;
 • Wykonanie oznakowania poziomego.

Powiat Wąbrzeski na to zadanie otrzymał  50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część zostanie sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.  Przebudowę wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o.  Całkowita kwota inwestycji wynosi 1 485 023 zł.

 • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 2
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 3
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 4
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 5
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 6
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 7
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 8
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 9
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 99
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 999
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 9999
 • Remont drogi powiatowej Ryńsk- SierakowoRemont drogi Rysk - Sierakowo 99999