Biuro Rzeczy Znalezionych

Za obsługę biura rzeczy znalezionych odpowiedzialna jest: Dorota Nojfeld


Pokój nr 35, parter
E-mail: dorota.nojfeld@wabrzezno.pl
Tel. 56 688 24 50 do 57

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych uregulowany został w Regulaminie Biura Rzeczy Znalezionych, który wprowadzony został Zarządzeniem nr 44/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 listopada 2022 r. 


Zapisy ww. regulaminu opracowano na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Lista rzeczy znalezionych

 

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

W Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, znajdują się niżej wymienione rzeczy znalezione:

Rzeczy znalezione

Nazwa rzeczy

Numer ewidencyjny rejestru

Data znalezienia rzeczy

Telefon komórkowy

92/2022

18.07.2022

Rower, klucze, głośnik, okulary przeciwsłoneczne

93/2022

25.07.2022

Klucze

94/2022

09.08.2022

Smartfon

95/2022

09.08.2022

Klucze+brelok

96/2022

06.08.2022

Telefon komórkowy

97/2022

18.08.2022

Rower

99/2022

08.09.2022

Smartwatch

100/2022

27.09.2022

Portfel

101/2022

20.10.2022

Klucze+brelok

102/2022

19.10.2022

Rower

103/2022

11.10.2022

Klucze

105/2022

10.11.2022

Rower

1/2023

10.04.2023

Rower

2/2023

27.04.2023 

Hulajnoga

3/2023 

12.06.2023

Telefon komórkowy

4/2023

10.07.2023

 Rower

8/2023

30.10.2023

Pieniądze 

9/2023

31.10.2023

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2019 r. poz.908) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby, wzywa się wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru wyżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, pokój nr 35 (Centrala telefoniczna).

Osoby uprawnione mogą odebrać rzeczy znalezione w następujących godzinach urzędowania Starostwa tj.:

  1. poniedziałek – godz. 7.30 – 15.30;
  2. wtorek – godz. 7.30 – 16.30;
  3. środa, czwartek – godz. 7.30 – 15.30;
  4. piątek – godz. 7.30 – 14.30.

Jednocześnie informuje się, że:

  1. osoby, które roszczą sobie prawo do w/w rzeczy znalezionych winny zgłosić się z dokumentem tożsamości do Biura Rzeczy Znalezionych;
  2. rzecz znaleziona zostanie wydana po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności lub dysponowania rzeczą, a w przypadku braku takiego dokumentu, po określeniu jego wyglądu, znaków szczególnych i podaniu cech świadczących, że dana rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się w Biurze.

Pouczenie

  1. Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się je właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
  2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
  3. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny.