Przebudowa drogi powiatowej Czaple-Ryńsk

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680”

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 


KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 906 225,00 zł

 


CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 812 450,00 zł

 

CELE PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z 2 drogami wyższej kategorii: drogą wojewódzką 548 i 551,
 • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,

EFEKTY

 • przebudowa drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 3680 m,
 • budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 2162 m
 • przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej
 • budowa 6 peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami
 • przebudowa 4 skrzyżowań
 • konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych
 • umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem
 • odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów
 • oznakowanie pionowe, w tym aktywne znaki D-6 na przejściach dla pieszych
 • oznakowanie poziome
 • bariery energochłonne i ochronne
 • oświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi.
 • indeks

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk.

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – Etap I od km 0+000 do km 3+680. Realizacja zadania rozpoczęła się w IV kwartale 2021r. Wykonano roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie zjazdów i skrzyżowań do warstwy wiążącej asfaltowej, roboty związane z nawierzchnią jezdni (podbudowa, warstwy odsączające, nawierzchnia-warstwa wiążąca asfaltowa), warstwy odsączające i podbudowa w obrębie peronów autobusowych i chodników.

W kolejnych miesiącach kontynuowane będą roboty ziemne; roboty związane z wykonaniem nawierzchni zjazdów i skrzyżowań, nawierzchni jezdni, peronów autobusowych i chodników, elementów bezpieczeństwa ruchu; czyszczenie i konserwacja rowów.   

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 906 225,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 812 450,00 zł

 • autor: Tekst: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji Zdjęcia: Zarząd Dróg Powiatowych
 • DSCN6681
 • DSCN6683
 • DSCN6687
 • DSCN6691
 • DSCN6711
 • DSCN6741
 • DSCN6713
 • DSCN6743