Jestem uczniem - będę pracownikiem II

 • logo projektu

"Jestem uczniem - będę pracownikiem II"

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego”
Projekt: "Jestem uczniem - będę pracownikiem II"


Okres realizacji Projektu: 02.01.2013 - 30.09.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PLIK DO POBRANIA

 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Logo projektu

„Jestem uczniem – będę pracownikiem II”

Już po raz kolejny Powiat Wąbrzeski opracował i złożył projekt w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. Projekt pt:. „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Celem projektu „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” jest wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i ściślejszego powiązania go z rynkiem pracy w szkołach zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego. Będzie on realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu do 30.09.2014 r. Jego beneficjentami zostanie 150 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W ramach projektu przeprowadzone będą:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
  • z matematyki;
  • z j. niemieckiego;
  • z przedsiębiorczości + j. angielskiego „Euro Ekonomika”;
 • zajęcia podwyższające kompetencje zawodowe w tym:
  • z mechatroniki; 
  • wprowadzenie do spawania metodą MAG;
  • montaż instalacji użytkowych co, wod-kan i elektrycznych;
  • podstawy maszynowej obróbki skrawaniem;
  • „Warsztaty robót wykończeniowych w budownictwie”;
 • zajęcia z doradztwa zawodowego;
 • zajęcia specjalistyczne „Per aspera ad astra”;
 • staże zawodowe.

Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 385 900,00 zł, a wkład własny powiatu wąbrzeskiego wyniesie 61 000,00 zł.

drukuj („Jestem uczniem – będę pracownikiem II”)

 • autor: Anna Wetzel, data: 2013-01-16