Jestem uczniem - będę pracownikiem II

  • logo projektu

"Jestem uczniem - będę pracownikiem II"

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego”
Projekt: "Jestem uczniem - będę pracownikiem II"


Okres realizacji Projektu: 02.01.2013 - 30.09.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PLIK DO POBRANIA

  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Logo projektu

„Jestem uczniem – będę pracownikiem II”

 

   Już po raz kolejny Powiat Wąbrzeski opracował i złożył projekt w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. Projekt pt:. „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
   Celem projektu „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” jest wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i ściślejszego powiązania go z rynkiem pracy w szkołach zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego. Będzie on realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu do 30.09.2014 r. Jego beneficjentami zostanie 150  uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

W ramach projektu przeprowadzone będą:

  •zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki;
  •zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
   -z matematyki;
   -z j. niemieckiego;
   -z przedsiębiorczości + j. angielskiego „Euro Ekonomika”;
  •zajęcia podwyższające kompetencje zawodowe w tym:
   -z mechatroniki; 
   -wprowadzenie do spawania metodą MAG;
   -montaż instalacji użytkowych co, wod-kan i elektrycznych;
   -podstawy maszynowej obróbki skrawaniem;
   -„Warsztaty robót wykończeniowych w budownictwie”;
  •zajęcia z doradztwa zawodowego;
  •zajęcia specjalistyczne „Per aspera ad astra”;
  •staże zawodowe.

   Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 385 900,00 zł, a wkład własny powiatu wąbrzeskiego wyniesie 61 000,00 zł.

 

drukuj („Jestem uczniem – będę pracownikiem II”)

  • autor: Anna Wetzel, data: 2013-01-16