Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Zieleń - Wielkie Radowiska

 • indeks

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń-Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 


KWOTA DOFINANSOWANIA: 17 087,00 zł

 


CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23 260,57 zł

 

 • CELE PROJEKTU:

  poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych
  poprawa jakości życia mieszkańców w związku z lokalizacją przejścia dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym (szkoła podstawowa)

  EFEKTY

  budowa chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm długość ok. 9,0 mb
  zamontowanie aktywnych znaków D-6 – 2szt.
  wykonanie oznakowania pionowego – 10szt.
  wykonanie oznakowania poziomego – 12m2