Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

 • logo projektu
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie”

W dniu 27 maja 2015 r. w Pływaczewie odbyło się uroczyste otwarcie drogi Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Leszek Kawski Burmistrz Wąbrzeźna, Władysław Łukasik Wójt Gminy Wąbrzeźno, Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński, Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, Ryszard Bober Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kamila Radziecka Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Cieszyński Menadżer Projektu Skanska S.A...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - maj

Galeria zdjęć...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - kwiecień

Galeria zdjęć...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - marzec

Galeria zdjęć...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - luty

Galeria zdjęć...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - styczeń

Galeria zdjęć...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - grudzień

Galeria zdjęć...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - listopad

Galeria zdjęć...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - październik

Galeria zdjęć...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - wrzesień

Galeria zdjęć ...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - lipiec

Galeria zdjęć ...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Trzy miesiące prac przy Przebudowie drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie za nami

Minęły 3 miesiące od czasu rozpoczęcia prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”. W tym czasie wykonawca robót – firma Skanska S.A. realizował roboty drogowe zgodnie z założonym harmonogramem. Prace przeprowadzane były odcinkami, aby jak najbardziej zminimalizować utrudnienia w komunikacji dla mieszkańców i innych uczestników ruchu drogowego. Do tej pory poza pracami przygotowawczymi tj.: karczowaniem, wycinką i przycinką drzew, zdejmowaniem humusu, wykonywaniem wykopów, nasypów, rozbiórką i poszerzaniem konstrukcji jezdni, rozpoczęto prace stricto wykonawcze...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - czerwiec

Galeria zdjęć...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - maj

Galeria zdjęć...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - prace budowlane - kwiecień

Galeria zdjęć...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Rozpoczęcie prac budowlanych na ulicy Wolności w ramach projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie"

Galeria zdjęć ...

 • Zajęcia w szkołach o bezpieczeństwie na drodze

Bezpieczni w pobliżu budowy

Firma SKANSKA – wykonawca inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” w dniu 11 marca 2014 r. zorganizowała w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wąbrzeźnie spotkanie edukacyjne dla dzieci pod tytułem „Bezpieczni w pobliżu budowy”. W formie przedstawienia teatralnego zostały przekazane uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest niezbędne dla zachowania zdrowia i życia...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Umowa o dofinansowanie projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie" podpisana

W dniu 23 grudnia 2013 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie” pomiędzy beneficjentem projektu – Powiatem Wąbrzeskim, a Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przekazanie terenu budowy pod inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie"

W dniu 4 grudnia 2013 r. doszło do p­rzekazania terenu budowy wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”. Ze strony wykonawcy robót – firmy Skanska S.A. w przekazaniu wziął udział  Rafał Cieszyński - kierownik budowy. Powiat Wąbrzeski reprezentowali Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski oraz Krzysztof Jurdziak - kierownik wydziału Administracji Budowlanej i Architektury  Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ...

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie coraz bliżej

W dniu 28 listopada 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie”...