GEOPORTAL

Geoportal Powiatu Wąbrzeskiego stanowi dostęp do szeregu usług dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Wąbrzeskiego

Strona główna GEOPORTAL - kliknij tutaj

Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD

Jest to moduł, poprzez który można zamówić mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu. Zamówione materiały mogą zostać dostarczone elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.
Instrukcje do założenia konta oraz złożenia wniosku są dostępne w oknie logowania, po kliknięciu w słowo „INSTRUKCJA”.
Na portalu można złożyć także wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

W celu złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wybrać pole "Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD", założyć konto i postępować zgodnie z instrukcją dostępną w poniższym załączniku pdf.

Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych

Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych

Jest to moduł do elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych, pobierania niezbędnych do wykonania prac materiałów z zasobu oraz przekazania wyników prac geodezyjnych. Wykonawcy prac geodezyjnych w celu otrzymania dostępu do korzystania z usługi zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną powinni wypełnić i przesłać pocztą „Protokół przekazania danych dostępowych do serwisu”. 
Wzór protokołu jest dostępny w poniższym załączniku pdf.