Rzecznik konsumentów

  • POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Izabela Jędrzejczyk

Tel. komórkowy: 502 401 116 

Tel. 56 688 24-50 wew. 149 pokój  nr 124 I piętro

e-mail: prk@wabrzezno.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:30 do 15:30

wtorek: od 7:30 do 16:30

środa: od 7:30 do 15:30

czwartek: od 7:30 do 12:30

 

Ogólnopolska Infolinia Konsumencka tel.: 801 440 220, 222 66 76 76

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 10:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

Zadania rzecznika:

Na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (T.j.Dz.U.2023 r. poz. 1689;zm) zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów.

Do zadań rzecznika w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwo na rzecz konsumentów oraz występować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.      

Pobierz wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA