Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych

  • Logo projektu

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Projekt: "Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Okres realizacji Projektu: 01.08.2009 - 31.07.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
By lepiej funkcjonować w nowej szkole
W październiku zakończyła się realizacja zadania 7 - „ Moja nowa szkoła” ...
ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAJĘCIA
Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja Projektu. Ustalone zostały listy uczniów - beneficjentów ostatecznych (BO) oraz szczegółowe plany i terminarze spotkań...
  • Uczniowie biorący udział w projekcie
UMOWA PODPISANA
W dniu 1 października pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim została podpisana dwustronna umowa o dofinansowanie Projektu. Ustala ona szczegółowe warunki realizacji Projektu oraz zasady jego finansowania...
Informacja o projekcie
Inwestujemy w młodzież – rusza projekt dla uczniów szkół zawodowych
Od września br. uczniowie szkół zawodowych powiatu będą mogli zdobywać nowe umiejętności zawodowe, a także podnosić poziom swojej wiedzy z zakresu języków obcych i przedmiotów ścisłych dzięki nowemu projektowi realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w roku szkolnym 2009/2010.
Kolejny projekt złożony przez Powiat Wąbrzeski zatwierdzony do dofinansowania z funduszy unijnych.
Projekt pt:. „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” został pozytywnie weryfikowany przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania...
Przydatne linki:
  • Program Kapitał Ludzki
  • Fundusze Unijne - Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Fundusze Europejskie