Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

W skład Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą:

  • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
  • kierownik kancelarii specjalnej;
  • inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.