Czym się zajmuje wydział?

Czym się zajmuje wydział?

Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami z zakresu ruchu drogowego, transportu drogowego, ustawy o kierujących pojazdami oraz zarządzania ruchem na drogach publicznych.

W wydziale  można więc załatwić wszelkie sprawy związane m.in. z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów.

W zakresie transportu drogowego wydawane są uprawnienia transportowe w tym: zezwolenia, licencje i zaświadczenia. Ponadto Wydział  zajmuje się wydawaniem i zatrzymywaniem praw jazdy, a także wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, decyzji o skierowaniu kierowców na: badanie lekarskie, badanie psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne.

Z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych  można uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i powiatowych. Wydział Komunikacji prowadzi również ewidencje Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów, oraz zajmuje się nadzorem nad powyższymi jednostkami.

Wydawane są także uprawnienia dla instruktorów i wykładowców  nauki jazdy oraz diagnostów samochodowych.