Sesje Rady Powiatu

Sprawozdania i zawiadomienia o zwołaniu Sesji Rady Powiatu

NAGRANIA Z SESJI W SERWISIE WWW.TRANSMISJAOBRAD.INFO

Transmisja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie jest relacjonowana na żywo pod powyższym linkiem po rozpoczęciu obrad

Uprzejmie informujemy, że klauzula informacyjna na temat przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie będzie wywieszana przed wejściem na salę obrad, a także w części sali przeznaczonej dla gości.

Informacja o kolejnym posiedzeniu publikowan jest niezwłocznie po zwołaniu przez Przewodniczącego Rady kolejnej sesji

 • Radni na IV sesji VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2023

W  dniu 28 czerwca 2024 roku odbyła się IV sesja, podczas której Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2023. 

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czwartą w VII kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Radni na III sesji VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbyła się III sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 7 czerwca 2024 roku odbyła się III sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się trzecia sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzecią w VII kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 7 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • II sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 16 maja odbyła się II sesja Rady Powiatu. Radni po przyjęciu proponowanego porządku wysłuchali informacji Starosty z prac Zarządu między sesjami.

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się druga sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał drugą w VII kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 16 maja 2024 roku o godzinie 14:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • I sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbyła się I sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu dzisiejszym tj. 6 maja 2024 roku, w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 

 • Mikrofon leżący na stole

Komisarz Wyborczy zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

I sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie odbędzie się w dniu 6 maja 2024 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 • XLIX Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 21 marca 2024 roku odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

 

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się czterdziesta dziewiąta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą dziewiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 21 marca 2024 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • XLVIII Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Zostanie utworzona nowa linia autobusowa

W dniu 29 lutego 2024 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się czterdziesta ósma sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą ósmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 29 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbyła się czterdziesta siódma sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 30 stycznia 2024 roku odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, po czym radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023. Następnie radni zaznajomili się z informacją Starosty Wąbrzeskiego z działalności Związku Powiatów Polskich za 2023 rok.

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się czterdziesta siódma sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą siódmą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2024 roku o godzinie 13:30 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2024 rok

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu,  po czym radni zapoznali się ze informacją o wykorzystaniu przez powiat środków unijnych w 2023 roku oraz ze sprawozdaniami z prac stałych komisji Rady Powiatu.

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się czterdziesta szósta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą szóstą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się czterdziesta piąta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą piątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 30 listopada 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 

 • sesja rady powiatu w wąbrzeźnie

Rada Powiatu podjęła decyzję o utworzeniu nowych linii autobusowych oraz przekazaniu gruntu na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych

Rada Powiatu na wniosek gmin zaplanowała uruchomienie od 2024 r. dwóch nowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Zastąpią one dwie z dwudziestu sześciu linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej dotychczas funkcjonujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego i uwzględniają utworzenie przystanków przy powstającej galerii handlowej przy ul. Okrężnej w Wąbrzeźnie.

 • mikrofon na stole

Odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą czwartą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 26 października 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Radni Rady Powiatu w Wąbrzeźnie podczas sesji
 • Sesja rady powiatu

Odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 21 września odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu w okresie między sesjami. W uzupełnieniu sprawozdania Przewodniczący Rady Powiatu poinformował Radę, iż Starosta Wąbrzeski został odznaczony tytułem Samorządowca 25-lecia podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP z okazji 25-lecia powołania powiatów.

 • Mikrofon na stojaku

Odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady zwołał czterdziestą trzecią w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 21 września 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2022

Podczas czwartkowej sesji,  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uzyskał również absolutorium, które oznacza stwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu Powiatu w 2022 r. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Zostało ono przyjęte 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

 • Mikrofon leżący na stole

Odbędzie się czterdziesta druga sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą drugą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Sesja rady powiatu

Odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

 • Leżący na stole mikrofon

Odbędzie się czterdziesta pierwsza sesja Rady Powiatu

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą pierwszą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 25 maja 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

 • Radni Rady Powiatu w Wąbrzeźnie podczas sesji
 • Obradujący na sali narad radni

Odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 18 kwietnia 2023 roku odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

Odbędzie się czterdziesta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, po czym Radni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2022 rok oraz informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2022 rok.

Odbędzie się trzydziesta dziewiąta sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie: 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2022 r. poz. 1526) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał trzydziestą dziewiątą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44. Proponowany porządek obrad jest następujący...