Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  • Bogdan Matuszewski - Kierownik Wydziału

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 Kierownik Wydziału Bogdan Matuszewski

Pokój nr 214 II piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51  
wew. 129, bezpośredni 56-688-27-82

e-mail:podgik@wabrzezno.pl

Pracownicy Wydziału:

Podinspektor Dagmara Siałkowska

Podinspektor Izabela Jędrzejczyk

Referent Marlena Firmanty

Referent Agata Krawczyk

Pomoc administracyjna Jakub Lubowicz

Pokój nr 214 II piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51 wew. 129 bezpośredni 56-688-27-82