Remont drogi powiatowej Wąbrzeźno-Lembarg

 • Flaga i godło Polski

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH

 

Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”:

KWOTA DOFINANSOWANIA: 598 418,42 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 196 836,84 zł

CELE PROJEKTU:

 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z drogą wojewódzką 534,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,
 • zapewnienie bezpośredniego dojazdu do terenu inwestycyjnego.

EFEKTY

 • remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2 582 m,
 • umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2 582 m,
 • remont zjazdów do posesji - 11 szt.,
 • remont skrzyżowań - 4 szt.,
 • oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m,
 • wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania poziomego.
 • Droga Wąbrzeźno - Lembarg

Zakończono remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg

Przebudowę na odcinku Wąbrzeźno - Lembarg (od km 0+000 do km 2+582) wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. Całkowita kwota inwestycji wynosi 1 196 836 zł.  Powiat Wąbrzeski na to zadanie pozyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część została sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.

Zakres inwestycji obejmował:      

 • remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2 582 m,
 • umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2 582 m,
 • remont zjazdów do posesji - 11 szt.,
 • remont skrzyżowań - 4 szt.,
 • oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m,
 • wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania poziomego.

 

 • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113043
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113047
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113050
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113225
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113407
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113414
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113417
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113534
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113557
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113722
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113732
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113845
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113858
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113906
 • Droga Wąbrzeźno-LembargIMG_20211001_113911