Przebudowa drogi powiatowej Bursztynowo Blizno

 • Bursztynowo-Blizno
 • Bursztynowo-Blizno
 • Bursztynowo-Blizno
 • Bursztynowo-Blizno

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo–Blizno od km 1+340 do km 2+582”

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo-Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+528 realizowana była z dofinansowaniem w wysokości 509 040,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.


Zgodnie z podpisaną w dniu 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o przyznaniu pomocy wykonanie prac budowlanych zostało zaplanowane na przełom 2017 i 2018 roku. Na ogłoszony w 2016 roku przetarg na wybór wykonwwcy zadania w formuje „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S    p. z o.o. w Wąbrzeźnie. Podpisana w dniu 27 stycznia 2017 r. umowa przewidywała zakończenie prac budowlanych do 31 stycznia 2018 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.


Łączny koszt inwestycji wyniósł 900 825,37 w tym:
Dofinansowanie ze środków unii europejskiej: 509 040,00 zł
Środki własne powiatu: 290 960,00 zł.

 

Przebieg inwestycji

Stan przebudowy 12 października 2017

 • 12 października 201714614.jpg
 • 12 października 201714615.jpg
 • 12 października 201714616.jpg
 • 12 października 201714617.jpg
 • 12 października 201714618.jpg
 • 12 października 201714619.jpg
 • 12 października 201714620.jpg
 • 12 października 201714621.jpg
 • 12 października 201714622.jpg

Stan przebudowy - 27 października 2017

 • 27 października 2017DSC_0926.JPG
 • 27 października 2017DSC_0927.JPG
 • 27 października 2017DSC_0928.JPG
 • 27 października 2017DSC_0930.JPG
 • 27 października 2017DSC_0933.JPG
 • 27 października 2017DSC_0937.JPG
 • 27 października 2017DSC_0941.JPG
 • 27 października 2017DSC_0946.JPG

Stan przebudowy - 10 listopada 2017

 • 10 listopada 2017DSCN3095.JPG
 • 10 listopada 2017DSCN3096.JPG
 • 10 listopada 2017DSCN3097.JPG
 • 10 listopada 2017DSCN3102.JPG
 • 10 listopada 2017DSCN3103.JPG
 • 10 listopada 2017DSCN3104.JPG

Ostatnie prace na drodze Bursztynowo-Blizno

W grudniu na drodze powiatowej Nr 1411C Bursztynowo – Blizno zakończono układanie masy bitumicznej na całej szerokości jezdni. Wykonawca drogi – firma „DROBUD” utwardziła odcinek drogi o łącznej długości 1,242 km.Do całkowitego zakończenia inwestycji pozostało zamontowanie barier energochłonnych, obustronne umocnienie tłuczniem poboczy po 75 cm i wykonanie kilku pozostałych zjazdów.

 • 12 grudnia 20171.JPG
 • 12 grudnia 20172.JPG
 • 12 grudnia 20173.JPG
 • 12 grudnia 20174.JPG
 • 12 grudnia 20175.JPG

Przebudowa drogi Bursztynowo-Blizno dobiega końca

Już niebawem przeprowadzony zostanie odbiór techniczny przebudowy drogi powiatowej Bursztynowo-Blizno. W ostatnich dniach wykonawca zamontował bariery energochłonne oraz przygotował większość zjazdów z drogi.

 • Przebudowa dobiega końca15765.jpg
 • Przebudowa dobiega końca15766.jpg
 • Przebudowa dobiega końca15767.jpg

Przebudowa drogi Bursztynowo-Blizno zakończona

Dnia 31.01.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo-Blizno od km 1+340 do km 2+582” zrealizowanego w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Droga powiatowa nr 1411C Bursztynowo – Blizno jest drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi ok.1242 m. Warto nadmienić, że przebudowany odcinek drogi powiatowej bezpośrednio łączy powiat wąbrzeski z powiatem grudziądzkim.


Zakres robót obejmował wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, wykonanie 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego   i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi została wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś.


Na realizację zadania Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 509 040,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Inwestycja kosztowała 897 015,35 złotych.


Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.