Dziś nauka jutro praca III

  • Nabór do projektu
  • logo projektu

Ogłaszamy nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU
 „Dziś nauka jutro praca III” nr RPKP.10.02.02-03-04-0003/18


Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.


Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKPiU z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2021 r.

 Formy wsparcia:
1.    Dodatkowe zajęcie pozalekcyjne i pozaszkolne oraz kursy dla uczniów.

Dla Technikum we Wroniu w Zespole Szkół we Wroniu:
•    Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego -Technikum
•    Zajęcia z programowania aplikacji webowej i programów komputerowych- Technikum Informatyczne
•    Zajęcia z projektowania graficznego i stron internetowych-Technikum Informatyczne
•    Zajęcia pozalekcyjne z zakresu profesjonalnego parzenia i serwowania kawy - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
•    Zajęcia pozalekcyjne: przyjęcia okolicznościowe-serwis bufetowy -Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
•    Kurs barmański dla Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Dla Technikum w Wąbrzeźnie i Branżowa Szkole I stopnia  w Wąbrzeźnie w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
•    Zajęcia pozalekcyjne z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych-Technikum Mechatroniczne w Technikum Mechanicznym
•    Zajęcia pozalekcyjne dla technika obsługi turystycznej
•    Zajęcia pozalekcyjne logistyka w hotelarstwie
•    Zajęcia pozalekcyjne z modelowania przestrzennego, programowania obiektowego oraz druku 3D, t i SB1 –Branżowa Szkoła I stopnia
•    Zajęcia pozalekcyjne dla klas integracyjnych i branżowych w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń –Branżowa Szkoła I stopnia
•    Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego -Technikum
•    Zajęcia pozalekcyjne z matematyki –Technikum
•    Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla Technikum Obsługi Turystycznej                          
•    Kurs animatora czasu wolnego dla Technikum Obsługi Turystycznej
•    Kurs rezydenta biur podróży dla Technikum Obsługi Turystycznej
•    Kurs pilota turystycznego dla Technikum Obsługi Turystycznej


Dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie:
•    Zajęcia pozalekcyjne z programowania sterowników PLC
•    Kurs spawania metodą MAG złączy pachwinowych + TIG złączy pachwinowych;
•    Podstawy spawania metodą MAG + TIG stali węglowych

2.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Dla Technikum w Zespole Szkół we Wroniu (Punkt Informacji i Kariery umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów):
•    indywidualne rozmowy doradcze
•    zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje, rozmowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  •     w sekretariatach i na stronach internetowych:
  •     Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl
  •     Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: www.zszwabrzezno.com
  •     Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: http://www.ckpiuwabrzezno.internetdsl.pl/
  •     na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  •     w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 13 stycznia-14 lutego 2020r.

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół  i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

  • autor: Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Wstecz