Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 • 1. Zrealizowane termomodernizacje
 • 2. Zrealizowane termomodernizacje
 • 3. Zrealizowane termomodernizacje

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wąbrzeskiego

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej

Całkowita wartość projektu: 1 221 706,61 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 811 499,11 zł

Wkład własny: 410 207,50 zł

Cel projektu

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego, a także ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej:

 • budynku nr 2 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie;
 • budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie;
 • budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Królowej Jadwigi 9 w Wąbrzeźnie.

Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynków dzięki zmniejszeniu strat ciepła, a także dzięki wymianie dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na stan środowiska naturalnego, ponieważ planowane działania termomodernizacyjne przełożą się na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanej ze spalaniem paliwa.

Zakończenie realizacji projektu 29.12.2017r.

Przebieg inwestycji:

Samorząd Powiatu Wąbrzeskiego pozyskał wsparcie na termomodernizację

We wtorek (28 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu starosta Krzysztof Maćkiewicz, wicestarosta Bożena Szpryniecka, oraz skarbnik powiatu Krzysztof Goleń podpisali umowę    o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wąbrzeskiego”.

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 811 499,11 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1 221 706,61 zł. Projekt samorządu powiatu zajął 1 miejsce spośród 34 projektów wybranych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania.


Do końca 2017 roku zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja 3 budynków: Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (budynek nr 2), Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  przy ul. Królowej Jadwigi oraz sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynków dzięki zmniejszeniu strat ciepła, a także dzięki wymianie dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na stan środowiska naturalnego, ponieważ planowane działania termomodernizacyjne przełożą się na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanej ze spalaniem paliwa.

 

 • 1. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim
 • 2. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim
 • 3. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim
 • 4. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim
 • 5. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim

Dobiegły końca prace termomodernizacyjne budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie

W 2017 r. Powiat Wąbrzeski przystąpił do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”. Właśnie zakończono remont jednego z obiektów – budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie.
Podczas prac wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, odnowiono wygląd zewnętrzny obiektu, a także zamontowano nowoczesne oświetlenie i wymieniono sieć elektryczną.
W ramach wyżej wymienionego projektu nadal prowadzone są prace w sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie oraz w drugim budynku Starostwa Powiatowego.
O przebiegu prac będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
Przy okazji informujemy, iż w związku z niebawem rozpoczynającą się przebudową Komendy Powiatowej Policji zawarto porozumienie, które stanowi, że budynek przy ul. Królowej Jadwigi do końca lipca 2019 r. zostanie udostępniony policjantom. Obecnie wewnątrz budynku trwają prace adaptacyjne przygotowujące obiekt do tymczasowego przeniesienia komendy.   

 

 • 1. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi
 • 2. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi
 • 3. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi
 • 4. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi
 • 5. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi
 • 6. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi
 • 7. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi
 • 8. Termomodernizacja budynku ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi

Dobiega końca remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

W 2017 r. Powiat Wąbrzeski przystąpił do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”. Po oddaniu budynku przy ul. Królowej Jadwigi dobiega końca remont sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.
 
Sala gimnastyczna i łącznik zyskują nowy, odświeżony wygląd, który jest efektem m.in. wymiany pokrycia dachu a przede wszystkim stolarki okiennej i drzwiowej.

 • 1. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO
 • 2. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO
 • 3. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO
 • 4. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO
 • 5. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO
 • 6. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO
 • 7. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO
 • 8. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSO

Zakończenie remontu na budynku II Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

W 2017 r. Powiat Wąbrzeski przystąpił do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”. Trzecim z poddanych remontowi obiektom był budynek w podwórzu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
 
Budynek przy parkingu urzędu zyskał nowy, odświeżony wygląd. W ramach przeprowadzonej termomodernizacji obiektu wymieniono pokrycie dachu a przede wszystkim wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Dodatkowym atutem budynku okazały się duże, przeszklone drzwi wejściowe które poza zwiększeniem atrakcyjności budynku dostarczą do jego wnętrz dużo światła.

 

 • 1. Termomodernizacja budynku II Starostwa Powiatowego
 • 2. Termomodernizacja budynku II Starostwa Powiatowego
 • 3. Termomodernizacja budynku II Starostwa Powiatowego
 • 4. Termomodernizacja budynku II Starostwa Powiatowego
 • 5. Termomodernizacja budynku II Starostwa Powiatowego
 • 6. Termomodernizacja budynku II Starostwa Powiatowego