Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla ZSZ

 • Logo projektu
 • Logo projektu
 • Logo projektu

Powiat Wąbrzeski zrealizował inwestycję:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej. Dzięki projektowi poprawią się warunki lokalowe szkoły. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego co w perspektywie przełoży się na wzrost jakości kształcenia oraz na poprawę kondycji fizycznej uczniów. Istotnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Projekt jest realizowany na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego.  Budynek sali gimnastycznej jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły i połączony będzie łącznikiem dydaktycznym oraz klatką schodową i dźwigiem.

Obsługę komunikacyjną obiektu zaprojektowano od ul. Żeromskiego. Także zaprojektowano wewnętrzną drogę dojazdową spełniającą rolę dojazdu przeciwpożarowego ze stanowiskami parkingowymi wzdłuż drogi. Obiekt będzie się składał z 3 zespołów funkcjonalnych:

 • przyziemie o powierzchni 1162,4 m2 w tym: sala gimnastyczna o wymiarach 20 x 40 m z holem wejściowym, szatnią okryć wierzchnich, szatniami dla ćwiczących, pokojem instruktora, magazynem sprzętu sportowego,
 • parter o powierzchni 652,2 m2 w tym:  widownia dla 160 widzów z sanitariatami, wentylatornia, 3 sale lekcyjne  i świetlica,
 • I piętro o powierzchni 303,9 m2 w tym: 3 sale lekcyjne i 2 węzły sanitarne.

Kubatura obiektu wynosi 9318,7 m3.

Budynek będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne:

 • sala gimnastyczna usytuowana będzie z wejściem bezpośrednio z terenu bez schodów;
 • będzie oddzielna przebieralnia dla osób niepełnosprawnych z natryskiem i węzłem sanitarnym; 
 • z przyziemia na parter i na I piętro prowadzą nie tylko schody, ale również dźwig pionowy.

Wymiary sali umożliwią prowadzenie gier zespołowych takich jak: badminton, koszykówka, piłka nożna (boisko nienormatywne), tenis, piłka siatkowa.

Zostanie wybudowana kotłownia gazowa o mocy 540 kW. W sali gimnastycznej zostanie zastosowane ogrzewanie podłogowe. Projekt przewiduje również zakup i zainstalowanie wyposażenia sali gimnastycznej  Lokalizacja przedsięwzięcia jest optymalna ze względu na bliskie położenie budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz oparcie projektu o istniejącą infrastrukturę. Własny grunt pod inwestycję, pełne uzbrojenie terenu jak i kompleksowy projekt budowlany przemawiały za zasadnością realizacji projektu w wybranym miejscu

Oprócz budowy obiektu planowane jest również urządzenie powierzchni zielonych, wybudowanie dróg dojazdowych oraz parkingu. Ponadto za budynkiem sali przewidziano boiska sportowe.

Sala gimnastyczna z zapleczem dydaktycznym będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć z zakresu działalności szkoły. Ponadto obiekt będzie służył zajęciom pozalekcyjnym, kulturalno-oświatowym, informatycznym, organizowaniu konkursów. W obiekcie odbywać się będą  także imprezy sportowe, międzyszkolne oraz zawody o zasięgu lokalnym.

Projekt będzie realizowany w latach 2008-2010. 

Całkowita wartość projektu wynosi 6 916 441,87 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 3 157 553,72 PLN.

drukuj (Powiat Wąbrzeski zrealizował inwestycję:)

 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Rozpoczęcie realizacji projektu „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”
Dnia 8 października 2008 roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym...
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Tablica Informacyjna
Tablica Informacyjna
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Podpisano umowę na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej
W piętek 21 listopada 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”...
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie - stan na 05.11.2008r.
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie - stan na 05.11.2008r.
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Sala gimnastyczna w budowie
Trwa budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie...
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie - stan na 24.02.2009
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie - stan na 24.02.2009
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie - stan na 07.04.2009
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie - stan na 07.04.2009
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym dla ZSZ trwa.
Stan na dzień 06.08.2009 r.
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej - stan na 18.09.2009r.
.
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej - stan na 16.11.2009r.
.


 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej - stan na 18.12.2009r.
.
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
Projekt był realizowany w latach 2008-2010. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 649 475,47 w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 636 300,00...