Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie coraz bliżej

   W dniu 28 listopada 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie”
   Powiat Wąbrzeski reprezentowali Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Bożena Szpryniecka Wicestarosta oraz Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu, natomiast firmę  Skanska S.A., która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego reprezentował Marian Korolko Pełnomocnik. Złożenie podpisów odbyło się w obecności partnerów współfinansujących przedsięwzięcie tj. Leszka Kawskiego Burmistrza Gminy Miasto Wąbrzeźno, Władysława Łukasika Wójta Gminy Wąbrzeźno, Wojciecha Kwiatkowskiego Starosty Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego  oraz Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.    

Inwestycja będzie prowadzona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

drukuj (Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie coraz bliżej)

 • data: 2013-11-28
 • Logo Unii Europejskiej
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Wstecz