Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

Trzy miesiące prac przy Przebudowie drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie za nami

   Minęły 3 miesiące od czasu rozpoczęcia prac budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”. W tym czasie wykonawca robót – firma Skanska S.A. realizował roboty drogowe zgodnie z założonym harmonogramem. Prace przeprowadzane były odcinkami, aby jak najbardziej zminimalizować utrudnienia w komunikacji dla mieszkańców i innych uczestników ruchu drogowego. Do tej pory poza pracami przygotowawczymi tj.: karczowaniem, wycinką i przycinką drzew, zdejmowaniem humusu, wykonywaniem wykopów, nasypów, rozbiórką i poszerzaniem konstrukcji jezdni, rozpoczęto prace stricto wykonawcze. Zakończono przebudowę przepustów na odcinku od Wąbrzeźna do skrzyżowania w Zieleniu. Wykonano kanalizację deszczową na ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Pod Młynik do separatora. Trwają prace na odcinku od separatora do skrzyżowania z ul. Legionistów. Wybudowano już w całości chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Hallera do Ronda Toruńskiego, natomiast dalej w kierunku Kowalewa Pomorskiego chodniki są w trakcie budowy. Ponadto w miejscowości Czystochleb wykonano zatoki autobusowe. Cały czas trwają prace związane z korytowaniem i stabilizacją przebudowywanej drogi. Na kilku odcinkach wykonawca ułożył warstwę profilową i wiążącą z mieszanki mineralno – bitumicznej. Warstwy te są widoczne na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Hallera do Ronda Toruńskiego oraz od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania w Zieleniu.

   Wszystkich zainteresowanych przebiegiem prac związanych z przebudową drogi zapraszamy na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. W zakładce REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO 2007 – 2013 / PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1722C WĄBRZEŹNO – KOWALEWO POMORSKIE znajdziecie Państwo informacje dotyczące stanu projektu oraz zdjęcia obrazujące wykonywane prace budowlane.

   Natomiast wszelkie ważne informacje dotyczące czasowego zamykania poszczególnych odcinków przebudowywanej drogi oraz wiadomości o objazdach są umieszczane w naszym serwisie informacyjnym.

 

drukuj (Trzy miesiące prac przy Przebudowie drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie za nami)

  • autor: Paweł Sarnecki, data: 2014-06-27
  • logo projektu
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

Wstecz