Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • KAROL EICHBERGER - KIEROWNIK WYDZIAŁU

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik Wydziału Karol Eichberger

Pokój nr 126 I piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51 wew. 163

e-mail: wrs@wabrzezno.pl

Pracownik wydziału:

Pomoc administracyjna: Agnieszka Broda

Pokój nr 126 I piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51 wew. 163

e-mail: wrs@wabrzezno.pl