Wszystkie aktualności

  • Zespół Pałacowo - Parkowy w Dębowej Łące fot. Marcin Zduniak

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zespołu parkowo-pałacowego w Dębowej Łące

Starosta Wąbrzeski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, położonej w Dębowej Łące.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca powiatowy zasób nieruchomości, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położona w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel - Powiat Wąbrzeski.

Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 3 356 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

Z powyższego wynika, iż od wylicytowanej w drodze przetargu kwoty, cena nieruchomości zostanie obniżona o 50%. 

Wadium – 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) .

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 o godzinie 12:00 w sali nr 133.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

  • autor: AP - Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Film promujący sprzedaż obiektu, autor nagrania MARCIN ZDUNIAK:

Zespół pałacowo - parkowy z lotu ptaka fot. Marcin Zduniak:

  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (1)
  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (2)
  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (3)
  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (4)
  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (5)
  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (6)
  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (7)
  • pałac w dębowej łące fot. marcin zduniak (8)

Wstecz