Dyżury aptek

Zmiana dyżurów aptek

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 14 marca 2024 r. podjął uchwałę Nr 220/440/2024 r. zmieniającą uchwałę Nr 219/435/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy w roku 2024.

Apteka Centralna na Placu Jana Pawła II 4 w Wąbrzeźnie od 15 marca 2024 r. będzie pełnić dyżury:

  1. porze nocnej od 19.00 do 21.00 każdego dnia roku i 
  2. dni wolne od pracy od 10.00 do 14.00.

Treść uchwały dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [KLIKNIJ TUTAJ]

  • autor: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie